Færre AT-reaktioner end sidste år

Færre påbud og forbud fra Arbejdstilsynet til området elinstallation

Ved indgangen til den første efterårsmåned viser en aktuel sommerstatus over Arbejdstilsynets reaktioner over for området ’elinstallation’, at myndigheden fortsat farer med lempe over for området sammenlignet med sidste år. For eksempel er der kun nedlagt halvt så mange forbud i årets første otte måneder.

AT-reaktioner til og med august 19

I alt har tilsynet til og med august i år afgivet 153 reaktioner. Af disse var 117 af den strenge type fordelt på 112 strakspåbud og fem forbud. De fleste reaktioner er afgivet i forbindelse med risiko for ulykker.

Sidste år var blev der i samme periode afgivet 197 reaktioner. 150 af dem var i form af strakspåbud, og ti gange blev der nedlagt forbud – altså det dobbelt så mange forbud som i år.

En sammenligning mellem tallene kun fra august måned viser en noget større ensartethed. Både sidste år og i år blev der afgivet 21 reaktioner, og ingen af dem var forbud. I 2018 blev der givet 17 strakspåbud, mens det samme skete 13 gange i år.

AT-reaktioner afgivet i august 19