Færre og færre er arbejdsløse

Den positive udvikling i elektrikernes beskæftigelse virker stabil

diagram a-tal 29.06.20

Så er der igen gode mandagsnyheder fra Dansk El-Forbunds a-kasse (EAK): Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, og udviklingen forekommer stabil.

Op til weekenden var arbejdsløshedsprocenten på 4,0 – det laveste tal siden slutningen af marts, hvor effekterne af corona-nedlukningen for alvor satte ind. De fire procent svarer til 823 medlemmer.

På baggrund af den noget mindre kritiske situation offentliggør a-kassen ikke længere tallet på daglig basis, men nu hver uge. Disse tal skal som de daglige opgørelser under corona-krisen tages med et vist forbehold.

De er eksempelvis ikke opgjort i ’fuldtidsarbejdsløse’ over en periode, sådan som det sker i de mere statistisk sikre månedlige opgørelser. Når ledige EAK-medlemmer over en periode omregnes til ’fuldtidsledige’, vil tallet være mindre.

Således var det samlede tal for maj 4,2 procent, selv om de daglige tal i perioden lå pænt over fem procent. Det kan altså ventes, at det samlede tal for juni vil ligge noget under de fire procent, når det offentliggøres i midten af juli. Ikke desto mindre giver de løbende opgørelser som dagens tal et ret præcist øjebliksbillede af udviklingen i den aktuelle situation.