Færre kvinder bliver elektrikerlærlinge

Trods fokus og kampagner er færre kvinder gået i gang med uddannelsen

Det går den forkerte vej, hvis man gerne vil have flere kvindelige udøvere til elektrikerfaget. Det viser de seneste tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik.

illustration q-elektriker

Generelt har der længe været fokus på at få flere kvinder til at vælge håndværkeruddannelser, og det gælder også på elektrikerområdet, hvor andelen af kvindelige udøvere af faget er minimal. Men trods dette fokus og kampagner som Boss Ladies er andelen af kvinder, der er startet som elektrikerlærlinge, faldet gennem det seneste år sammenlignet med året forinden.

Faldet gælder både antallet og andelen. De nyeste tal i praktikpladsstatistikken dækker til og med november 2019 og viser, at den samlede tilgang i de seneste 12 måneder er næsten den samme som tilgangen året forinden – men tallet dækker over færre kvinder og flere mænd.

Gennem de seneste 12 måneder frem til november 2019 var der en tilgang på i alt 83 kvindelige lærlinge fordelt på 68 indgåede uddannelsesaftaler og 15, der kom i skolepraktik. I samme periode blev der indgået 2.342 uddannelsesaftaler med mænd, og 635 kom i skolepraktik – altså en samlet tilgang på 2.977.

De tilsvarende tal opgjort pr. november 2018 viser en samlet tilgang af henholdsvis 92 kvinder og 2.865 mænd. Altså færre kvinder i det seneste år frem til og med november 2019 sammenlignet med året forinden, mens der omvendt var tilgang af flere mænd.

Forskellen viser sig selvfølgelig også, når man gør den op i procenter: I november 2018 tegnede kvinderne sig for 3,22 procent af tilgangen det seneste år, og i november 2019 er andelen faldet til 2,71 procent.

Aftaler M-K 2018

Aftaler m-k 2019