Færre får praktikplads

Også juli gav et fald i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet

I juli blev der indgået 159 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Det fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet, der netop er offentliggjort.

Praktikpladsstatistik elektriker juli 2019

I samme måned sidste år blev der indgået 184 nye aftaler. Dermed fortsætter en kedelig tendens til, at der indgås færre nye aftaler: Det samme gjorde sig også gældende måneden forinden.

Mens antallet af aftaler er faldet, er antallet af elever optaget i skolepraktik steget. Her var tallet 231 i juli sidste år, mens det var 285 i juli i år.

En stor del af de aftaler, der indgås, er fortsat af den korte type. Dog er denne andel lidt mindre, end den har været tidligere. I alt var 50 af den korte slags, 67 var ordinære, mens de øvrige var restaftaler.

Når det gælder den kønsmæssige fordeling blandt de kommende elektrikere, er overvægten af mænd igen massiv i juli-optaget. For uddannelsesaftalerne var tallene 155-4 i mændenes favør, mens overvægten var endnu mere massiv blandt eleverne i skolepraktik: 280-5.

Praktikpladsstatistik elektriker juli 2019 - aftaletyper