Færre elektrikerjob i Europa

Finanskrisen har sat sig spor i fordelingen af beskæftigelsen

Eurofound undersoegelse screendump 2

I perioden 2011-2015 har bygge- og anlægsområdet i Europa generelt oplevet det største job-tab. Det er også gået ud over elektrikerne, som dog ikke er de hårdest ramte. Omvendt har der også været jobstigninger i perioden, og det drejer sig især om henholdsvis særligt højt- og lavtlønnede arbejdsområder.

Oplysningerne findes i en undersøgelse, som Det europæiske institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene – også kendt som Dublin-instituttet – har offentliggjort.

Her fremgår det, at antallet nye job i Europa i perioden 2011-2015 steg mest i hver sin ende af løn- og uddannelsesskalaen: De højest lønnede og de lavest lønnede områder/brancher var dem, der oplevede den største jobforøgelse, mens bygge- og anlægsområdet oplevede det største fald.

Inden for bygge- og anlægsbranchen gik arbejderne på områderne ’elektricitet og elektronik’ heller ikke ram forbi, men blev dog ikke ramt nær så hårdt som øvrige bygge- og anlægsfag. Generelt faldt antallet af ansatte i byggebranchen med 12,5 procent i perioden, men tallet for de ansatte på de elektriske og elektroniske områder var på minus 4,8 procent.

Ifølge omtalen på instituttets hjemmeside hænger jobfaldet på bygge- og anlægsområdet sammen med finanskrisen, og det var størst i begyndelsen af opgørelses-perioden. Der skete en markant opbremsning i dette jobfald efter 2013.

Også jobvæksten fandt især sted fra 2013 og frem, og det skete overvejende på lavtlønsområder inden for rengøring (vækst på 13,6 procent) og ’føde- og drikkevareservice’ (vækst på 11,6 procent) og blandt højtlønnede på sundhedsområdet (vækst på 7,2 procent). Sidstnævnte ligger i opgørelsen inden for den femtedel, der har de højeste lønninger, mens de to førstnævnte områder ligger i den femtedel, der har de laveste lønninger.