Færre elektrikere på nybyggeri

… men der er flere i job inden for reparation og vedligeholdelse sammenlignet med forrige kvartal

beskæftigelse 2. kvartal 2021

Det samlede antal beskæftigede på området ’el-installation’ faldt i årets andet kvartal sammenlignet med årets første. Men sammenlignet med samme kvartal sidste år er tallet steget.

Det fremgår af de seneste tal for bygge- og anlægsområdet fra Danmarks Statistik (DS). I opgørelsen af det samlede antal for ’el-installation’ indgår blandt andre også kontoransatte, sygemeldte, ferierende m.fl.

De to største områder inden for ’el-installation’ er henholdsvis ’reparation og vedligeholdelse’ og ’nybyggeri og tilbygning’. Her viser de faktiske tal, at der på det største område – reparation og vedligeholdelse – i år er sket en lille stigning i antallet af beskæftigede fra 11.414 i første kvartal til 11.586 i andet.

Omvendt er der mellem de to kvartaler sket et fald inden for nybyggeri og tilbygning fra 9.990 til 7.917: Her var beskæftigelsen - som det ses på diagrammet øverst - ualmindeligt høj i første kvartal i år.

Dette fald medvirker stærkt til det samlede fald i antallet af beskæftigede på området el-installation fra 34.171 i årets første kvartal til 30.779 i andet kvartal. Men den gode nyhed er, at sammenlignet med samme kvartal sidste år er tallet steget fra 29.620 til de 30.779. Her er ’reparation og vedligeholdelse’ med til at øge tallet med en vækst fra 10.720 i 2020 til de 11.586 i 2021.

Mere overordnet kan DS i dag fortælle, at antallet af lønmodtagere steg med 35.000 fra april til maj og nåede dermed 2.822.000, når der er taget højde for sæsonkorrektion. Det svarer til 1,3 procent, og der er samtidig tale om den hidtil største månedlige stigning og det hidtil højeste antal lønmodtagere siden statistikkens start i 2008.

Diagrammet øverst på siden viser beskæftigelsen på området el-installation gennem de seneste seks kvartaler samlet og fordelt på grupperne nybyggeri og tilbygning, reparation og vedligeholdelse, anlægsvirksomhed, anden virksomhed, kontorarbejde samt ’ikke på arbejde’.