Færre elektrikere på efterløn

DEF-næstformand: Tallet viser en markant forøgelse af arbejdsstyrken

Antallet af efterlønsmodtagere blandt de forsikrede i Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse rasler ned. I juli fik 431 medlemmer udbetalt et efterlønsbeløb. Antallet svarer til 1,79 procent af de forsikrede. Det er cirka 21 procent færre end for et år siden, hvor tallene var henholdsvis 547 og 2,32 procent.

seniorelektriker

Tendensen rækker længere tilbage. Umiddelbart kan den detaljerede a-kassestatistik læses tilbage til september 2016. Her var de tilsvarende tal henholdsvis 646 efterlønsmodtagere og 2,66 procent.

Mange årsager

Siden september 2016 er antallet af personer, der modtager efterløn fra a-kassen, altså reduceret med ret præcist en tredjedel: 33,3 procent. Næstformand i DEF Jan Jensen kommenterer tallene således:

– Vi har ikke undersøgt det nærmere, men der er nok tale om flere forskellige grunde til faldet i antallet af efterlønsmodtagere. Dels er ordningen er blevet forringet, dels er nogle af de ’gamle’ efterlønnere efterhånden gået på pension, og medlemmer, der har fravalgt ordningen, fylder derfor mere i statistikken.

– Men dertil kommer, at der sikkert er mange tilmeldte, som udskyder efterlønnen helt eller delvist, fordi der er høj beskæftigelse og mange gode job at få. Alt i alt er der tale om en markant forøgelse af arbejdsstyrken med 215 erfarne elektrikere på mindre end to år.

– For mig at se viser det – igen – at elektrikerne hellere end gerne arbejder, når der er gode job at få. Også når man er kommet op i senior-klassen.

Aktive seniorer

De ældre elektrikeres lyst til at arbejde dokumenteres også af tallene i arbejdsløshedsstatistikkens opdeling i aldersgrupper.

Her ligger gruppen på 60 år og derover på 1,17 procent – altså kun lidt over det samlede gennemsnit på 1,0 og under aldersgrupperne 20-24 år, hvor arbejdsløsheden er 1,46 procent, og 25-29 år, hvor procenten er 1,76.

tabel efterløn udvikling