Færre arbejdsulykker i elektriker-branche

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 viser, at antallet af arbejdsulykker generelt er stort set uændret – men set i forhold til antallet af beskæftigede er det faldet

Der blev i 2019 i alt anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Dette tal er stort set uændret de seneste fem år.

diagram a-ulykker 2019

Det fremgår af Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 – anmeldte arbejdsulykker 2014-2019, der i går blev sendt til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Den gode nyhed er, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – ulykkesincidensen – er den laveste siden 1983, da Arbejdstilsynet påbegyndte disse målinger: I alt blev der i 2019 anmeldt 148 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.

Tabellerne indeholder ikke specifikke tal for elektrikerne, men på området ’færdiggørelse af byggeri’, hvor området ’elinstallation’ er dominerende, viser tallene et fald: Antallet af ulykker på området var 1.985 i 2018 og 1.866 i 2019. I 2014 var tallet 1.615.

Incidensen er faldet fra 304 i 2018 til 280 i 2019. Men her har tallet – i modsætning til det generelle tal – været lavere, og i 2014 var det 275.

I en opgørelse over incidensen i statistikkens 36 branchegrupper er ’færdiggørelse af byggeri’ nummer syv på listen. ’Vand, kloak og affald’ topper som den gruppe, der har den højeste incidens.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

diagram brancher a-ulykker 2019