Færre arbejdsskader anmeldes til AES

… men en større del af de anmeldte arbejdsskader anerkendes

Færre anmeldelser af både ulykker og sygdomme og en større andel anerkendelser af begge dele. Det er den – meget – korte version af indholdet årsstatistik 2017 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

AES-statstik el

I 2017 lykkedes det AES at afvikle en ophobning på 5.000 gamle sager om tab af erhvervsevne. Det har været stærkt medvirkende til, at 2017 satte rekord for erstatningsbeløb i arbejdsskadesager for et enkelt år.

Det samlede erstatningsbeløb blev cirka 4,85 milliarder, fremgår det af en pressemeddelelse fra AES. Cirka 4 mia. kroner gik til erstatninger for tab af erhvervsevne, mens cirka 900 mio. kroner gik til godtgørelse for varigt mén.

Pressemeddelelsen er udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af AES’ årsstatistik for 2017. Den viser blandt andet tallene for anmeldte arbejdsskader, afsluttede arbejdsskadesager, anerkendelsesprocenter og erstatninger.

Ulykker og sygdomme

Når det gælder ulykker, fremgår det, at de lidt færre end 18.000 anmeldte sager om nye arbejdsulykker er det laveste antal siden 2011. Til gengæld er anerkendelsesprocenten steget til næsten 60 i 2017. Tidligere lå den på cirka 80, men på baggrund af en Højesteretsdom i 2013 faldt den i 2015 og 2016 til cirka 50 procent.

AES skriver, at det kan være en ny dom i Højesteret i 2016, der har medført den nye stigning: Nu skal der i hvert tilfælde foretages konkret bevisførelse af alle sagens forhold.

Også antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet. Og også her er andelen af anerkendelser steget – nu til 26,4 procent i 2017. Der er afsluttet mange sager med hud- og høresygdomme, og sager med disse diagnoser har en høj anerkendelsesprocent.

Bygge- og anlægsområdet

Årsstatistikken indeholder ikke specifikke tal for elektrikerne, idet tallene i tabellerne dækker hovedbrancher. Her kan man se, at bygge- og anlægsområdet i 2017 anmeldte 1.913 ulykker, hvilket er lidt færre end i 2016. Antallet af anerkendte arbejdsulykker i branchen var 1.603, hvilket er en del højere end de 1.137 i 2016. Anerkendelsesprocenten i branchen er steget til 66 fra 61,7 i 2016 – i 2011 lå den på 82,2.

Bygge- og anlægsområdet er den hovedbranche, der har flest anerkendte arbejdsulykker pr. 1.000 beskæftigende. Tallet er 9,7 – nr. to på denne liste er ’offentlig administration, forsvar og socialforsikring’, der har 8,3 anerkendte arbejdsulykker pr 1.000 beskæftigede (se tabel herunder).

Med hensyn til anmeldte erhvervssygdomme, så ’overgås’ bygge- og anlægs 1.666 anmeldelser af flere andre hovedgrupper. Men branchen topper, når det handler om andelen af anerkendte erhvervssygdomme pr. 1.000 ansatte. Tallet er 6,4. Nummer to på denne liste er 'råstofudvinding' med 5,4 (se tabel herunder).  

En anden slags statistik

Arbejdsskadestatistikken 2017 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring omfatter de arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der bliver anmeldt eller afsluttet i perioden fra 2011 til 2017.

Når det gælder arbejdsulykker, omfatter tallene fra AES – i modsætning til Arbejdstilsynets statistik – generelt ikke sager, der med sikkerhed ikke forventes at medføre varige skader. AES fortæller i læsevejledningen, at arbejdsskadestatistikken altså hovedsageligt omfatter de mere alvorlige arbejdsulykker – og den giver således ”ikke det fulde billede af hvor mange arbejdsulykker, der sker på de danske arbejdspladser.” Antallet af arbejdsulykker, der kommer til behandling i AES, afhænger blandt andet af, hvor mange anmeldelser forsikringsselskaberne selv behandler.

Når det gælder erhvervssygdomme, er sagen anderledes: Her har læger og tandlæger pligt til at anmelde sygdomme, hvis der bare er mistanke om, at de skyldes arbejdet.

AES ulyk 2017 statistik

AES sygdom anerkendt statistik