Færre ægtepagter kan koste kvinder dyrt

Ægtepagter kan sikre en ligelig deling af pensionen ved skilsmisse

skilsmisse 2

Færre og færre par opretter en ægtepagt herhjemme. Nye tal for antallet af ægtepagter var i 2021 på det laveste niveau i otte år. Det kan koste kvinder dyrt på pensionen, lyder det fra Sampension, hvor en del af Dansk El-Forbunds medlemmer har deres arbejdsmarkedspension.

Når man bliver skilt, deles pensioner ikke ligeligt mellem begge parter som resten af formuen. Det kan der dog tages højde for i en ægtepagt, hvor parterne aftaler af dele pensionerne, hvis de skulle blive skilt.

Det kan særligt komme kvinderne til gavn, da de typisk har en lavere pensionsopsparing end mænd.

– Kvinder har generelt mindre pensionsformue end mænd, hvilket blandt andet skyldes, at de typisk i højere grad er på barsel og deltid i løbet af ægteskabet. Samtidig skal kvinders pensionsopsparing også række i flere år end mænds, da de generelt trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet og lever længere. Derfor kan en skilsmisse koste kvinderne dyrt på pensionen, hvis der ikke er oprettet en ægtepagt, siger Anne-Louise Lindkvist.

Man kan læse mere om, hvorfor det kan være en god idé at oprette en ægtepagt på sampension.dk.