Fællesoverenskomst

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område.

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område har indgået den fællesoverenskomst, som du kan tilgå her fra siden.

Fællesoverenskomsten udgør sammen med organisationsaftalerne det samlede overenskomstgrundlag. Organisationsaftalerne supplerer og/eller fraviger således fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten kan derfor kun benyttes for en personalegruppe, hvis der er indgået en organisationsaftale for personalegruppen.