FADVIGs kompetencefond

  Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra uddannelsesfonden aftalt mellem FADVIG og BAT-Kartellet (Dansk El-Forbund).

  Har du spørgsmål til fonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Kort om tilskuddet

  Fonden er oprettet, da parterne ønsker at styrke samarbejdet om uddannelse i virksomhederne med henblik på at forbedre såvel medarbejdernes kompetencer som virksomhedernes drift på basen.

  Aftalen om kompetenceudvikling kan findes i FADVIG-overenskomsten §44. 

  Hvem kan få tilskud?

  Ansatte på Thule Air Base, som er ansat under overenskomsten imellem FADVIG og BAT-Kartellet (Dansk El-Forbund.

  Så meget kan du få i tilskud

  Disponering af fonden sker efter fællesaftale mellem formand og næstformand i Samarbejdsudvalget. Du skal derfor kontakte fællestillidsrepræsentanten på basen for yderligere information.

  Sådan søger du tilskud

  Disponering af fonden sker efter fællesaftale mellem formand og næstformand i Samarbejdsudvalget. Du skal derfor kontakte fællestillidsrepræsentanten på basen for yderligere information.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Fondens midler kan bl.a. anvendes til selvvalgt uddannelse inden for følgende områder:

  • Kompetencevurdering
  • Almen og faglig efter- og videreuddannelse
  • Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder

  Kampagner målrettet virksomhedens uddannelsesplanlægning