Få virksomheder i bygge- og anlægsbranchen søger om støtte til trivsel og mental sundhed

Kun 16 arbejdspladser i bygge- og anlægssektoren har søgt om penge til en aktivitet om trivsel og arbejdsglæde i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag. Velliv Foreningen, der står bag initiativet, håber, at flere virksomheder vil søge støtte

Ordrebøgerne i bygge- og anlægsbranchen er for tiden så fyldte, at mange virksomheder må takke nej til nye opgaver. Højkonjunkturen medfører dog ikke kun historisk travlhed. Det betyder også, at mange har svært ved at finde tid til at sætte fokus på medarbejdernes mentale trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Ifølge en foreløbig opgørelse over ansøgningerne til Danmarks Mentale Sundhedsdag, hvor alle virksomheder lige nu kan søge om 10.000 kr. til at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen den 14. oktober, ligger håndværks- og entreprenørvirksomhederne i bunden. På nuværende tidspunkt er der kommet færre end 20 ansøgninger, hvilket svarer til under fem procent af de samlede ansøgninger.

Ifølge Velliv Foreningen, der arbejder for at fremme mental sundhed i arbejdslivet og arrangerer Danmarks Mentale Sundhedsdag, er det imidlertid vigtigt at huske den mentale sundhed på arbejdspladsen. Ikke mindst i år, hvor en forrygende travlhed i bygge- og anlægsbranchen kan påvirke medarbejdernes mentale trivsel.

- I nogle brancher har coronakrisen medført tristhed, frustration og magtesløshed på grund af hjemmearbejde og fyringsrunder, mens det for andre brancher er stik modsat. Her har der været travlhed, hvor arbejdsdagen kan være så pakket, at det er vanskeligt at sikre den mentale trivsel individuelt og sammen med sine kolleger. Derfor opfordrer jeg arbejdsgivere over hele landet til at holde godt øje med trivselsudfordringer, fordi vi alle har været igennem – og stadig står i – en helt usædvanlig situation på arbejdspladserne, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen. Han fortsætter: 

- Det er både hurtigt og let at sende en ansøgning, og jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er flere arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, der har lyst til at søge om 10.000 kr. til et arrangement for at styrke trivsel og arbejdsglæde i deres virksomhed.

Ansøgningsfristen er den 23. august, og virksomheder kan ansøge via www.danmarksmentalesundhedsdag.dk. Sidste år deltog over 25.000 medarbejdere fra over 1075 arbejdspladser.  

Fakta om Danmarks Mentale Sundhedsdag

Velliv Foreningen arrangerer hvert år Danmarks Mentale Sundhedsdag, som er en begivenhed, der skal sætte fokus på mental sundhed på arbejdspladsen. I år er det den 14. oktober 2021.  

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Pengene kommer fra investeringer og fra overskuddet i pensionsselskabet Velliv.

Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. Midlerne kan søges af alle virksomheder, foreninger og organisationer.