Få og nu endnu færre elektrikere er arbejdsløse

A-kassen fortsætter med at fremvise imponerende arbejdsløshedsstatistik

Arbejdsløshedstallet fortsætter med at falde i Dansk El-Forbunds a-kasse. I november nåede det sit hidtil laveste niveau, siden krisen standsede jobfesten i 0’erne.

a-statistik alder 11.17

Procenten endte på 1,02, fortæller den seneste statistik. I oktober var den 1,06 – og et år tidligere var tallet 1,17.

Bornholm står igen for det flotteste tal: For tredje måned i træk kan afdelingen fremvise et rundt nul.

I alt syv af de 11 afdelinger ligger under en enkelt procent. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at afdeling Storstrøm nu er kommet med i dette selskab med 0,85 procent (1,05 i oktober): Afdelingen har gennem en periode hørt til i den ’tunge ende’, hvad angår arbejdsløshedstallet.

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, ligner billedet det, der har været gældende gennem lang tid: Alle grupper mellem 30 og 49 år ligger under en procent, og lavest ligger den 40-44-årige med 0,33 procent.

Gruppen med den højeste arbejdsløshed er som altid de unge på 20-22 år. Her er procenten 1,78.