Få hjælp og vejledning til elsikkerhed på ny hjemmeside

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside elsikkerhedsregler.dk har fået et makeover af de større. Den nye og forbedrede side gør det nemmere at finde og se vejledninger, når fagfolk skal i gang med at arbejde efter de nye bestemmelser i bekendtgørelserne

Sikkerhedsstyrelsen har i dag lanceret hjemmesiden elsikkerhedsregler.dk på ny. Med et ansigtsløft af de større bliver det nemmere for fagfolk at danne sig et overblik over love og regler i forbindelse med de nye bekendtgørelser på elområdet.

el-sik screen2

Hjemmesiden virker på mobil og tablet. Det gør den mere bekvem for fagfolk at bruge, når de er i marken og mangler svar på et spørgsmål.

Sammen med en redaktionsgruppe bestående af fagfolk har Sikkerhedsstyrelsen sat sig ned og fundet ud af, hvilke vejledninger der bliver efterspurgt af folk med værktøjet i hænderne.

Til manden på gulvet

I første omgang har redaktionen valgt at fokusere på vejledninger i forhold til boliginstallationer, hvor der eksempelvis bliver gået i dybden med installationer på badeværelser, stikkontakter og valg af RCD. Der er allerede flere vejledninger i støbeskeen. Blandt andet om verifikation.

Tekniq og Dansk Energi, der henholdsvis repræsenterer elinstallatører og anlægsområdet, har hjulpet med at lave vejledningerne, så de er nemme at gå til. Det glæder direktør i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Saaby, at der har været stor opbakning til projektet.

– Vores primære fokus i forhold til vejledningerne er manden på gulvet. Vi har arbejdet benhårdt på vejledningerne og fået uvurderlige input fra brancheorganisationernes fagfolk. Det er vigtigt, at branchen får de vejledninger, som der er brug for og efterspørgsel på. Derfor har vi været rigtig glade for, at de har smøget ærmerne op sammen med os, siger hun.

Vejledninger kommer løbende

Den nye Elsikkerhedslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016, indeholder syv bekendtgørelser, som dækker områderne inden for elektriske installationer, elektriske anlæg, elektriske produkter og atex. Fra den 1. juli i år træder flere af bekendtgørelserne i loven i kraft.

Derfor har det været vigtigt for Sikkerhedsstyrelsen at få den nye hjemmeside lanceret samtidig.

– Vejledningerne kommer løbende på elsikkerhedsregler.dk. Nogle er på skrift, mens andre kommer som video eller såkaldte infografiker, hvor man med billeder og symboler forklarer, hvordan et givent stykke arbejde kan laves i forhold til reglerne. Det skal gøre det nemt at overholde loven og lave sit arbejde sikkert, forklarer Lone Saaby.

Ud over vejledninger kan man også finde de bekendtgørelser, der ligger i Elsikkerhedsloven, på hjemmesiden.


Fakta

  • Den 1. juli 2017 træder flere af de nye bekendtgørelser under Elsikkerhedsloven i kraft
  • Der er forskellige overgangsregler for bekendtgørelserne
  • Den nye installationsbekendtgørelse har en overgangsperiode på to år, hvor installatøren kan arbejde efter både de nye og gamle regler, mens bekendtgørelsen om udførelse af arbejde på elektriske anlæg har en overgangsperiode på halvandet år
  • Sammen med en redaktion af fagfolk har Sikkerhedsstyrelsen relanceret elsikkerhedsregler.dk, så det er nemmere at få et overblik over loven – og vejledninger til, hvordan man overholder den.