Europæisk arbejdsmiljøuge er skudt i gang

Aktiviteter i en række lande suppleres med værktøjer og materialer

am-kampagne screendump

Uge 43 er europæisk arbejdsmiljøuge, og den er i dag skudt i gang af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Overskriften for ugen er ”Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre”, og aktiviteter i en række lande suppleres med i værktøjer og materialer fra agenturet.

Kampagnen har blandt andet fokus på en aldrende arbejdsstyrke. For eksempel ventes det, at senest i 2030 vil arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år udgøre 30 procent eller mere af arbejdsstyrken i mange europæiske lande.

Med en stigende pensionsalder i mange medlemsstater og med mange arbejdstagere, der sandsynligvis vil få et længere arbejdsliv, må der gøres en indsats for at sikre og sunde arbejdsforhold gennem hele arbejdslivet.

På hjemmesiden, der er viet til kampagnen, hedder det blandt andet, at

  • et længere arbejdsliv kan betyde, at man bliver eksponeret i længere tid
  • der vil komme flere arbejdstagere med kroniske sundhedsproblemer og særlige behov
  • ældre medarbejdere kan være mere sårbare over for visse arbejdsmiljørisici
  • den høje forekomst af arbejdsrelaterede helbredsproblemer i visse sektorer og job, der indebærer en stor fysisk og/eller mental arbejdsbyrde, manuelt arbejde eller atypiske arbejdstider, skal tages i betragtning
  • forebyggelse af uarbejdsdygtighed, rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet har stigende betydning
  • spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af alder bør behandles på samfundsniveau.

Ugen rummer forskellige arrangementer, og som dansk fokuspunkt for arbejdsmiljøugen arrangerer Arbejdstilsynet herhjemme et halvdagsseminar, der holdes i Kolding på torsdag.