Euro-undersøgelse: Flere på deltid, men antallet af midlertidige job stagnerer

Ændringer i strukturer på arbejdsmarkedet kan være definerende for fremtidens Europa, konkluderer undersøgelse. Jobvækst for ikke-fastansatte sker især i lavlønsjob, mens de højestlønnede har størst jobvækst for fastansatte

Screendump Dublin-undersøgelse

Antallet af beskæftigede i Europa er tæt på samme niveau som før finanskrisen, og generelt ser situationen bedre ud nu – men ikke for alle. Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse, som for nylig blev offentliggjort af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene – til daglig kaldet Dublin-instituttet.

Undersøgelsen tegner et overordnet billede af udviklingen på det europæiske arbejdsmarked via pejlemærker på en række forskellige områder. Den aktuelle udvikling på disse områder kan være definerende for fremtidens Europa, hedder det.

Ansættelsesformer og lønninger

Fra flere sider har der været fokus på tendensen mod flere deltidsjob, vikariater og midlertidige ansættelser. Her viser tallene, at mens antallet af deltidsansættelser er steget i perioden 2004 til 2015 – med en ’stagnation’ i udviklingen de seneste to år – så er omfanget af midlertidige ansættelser stort set uændret gennem perioden. Antallet af deltidsjob steg især i finanskriseårene 2008-2013.

Når det gælder udviklingen i beskæftigelse set i forhold til løn-kvintiler (fra den lavest lønnede femtedel til den højestlønnede femtedel), så viser tabellerne, at alle fem grupper havde vækst i perioden 1998-2007, mens de fire lavest lønnede kvintiler betalte prisen med faldende beskæftigelse i kriseårene 2008-2013.

Alle fem grupper har igen haft vækst i 2013-2015. Den højest lønnede femtedel har altså haft vækst i alle årene. Undersøgelsen konstaterer, at der er sket en slags polarisering.

Væksten i nye job kommer også især den højestlønnede femtedel til gode. Et diagram, der viser jobvæksten i 2011-2015 fordelt på de fem løngrupper og yderligere fordelt på henholdsvis fuldtidsansatte, selvstændige fultidsarbejdende, midlertidigt ansatte på fuld tid og deltidsansatte, viser klart, at væksten især kommer højtlønnede fuldtidsansatte til gode.

Også de højtlønnede blandt de andre beskæftigelsestyper har oplevet jobvækst. Derimod er det næsten udelukkende deltidsansatte, der blandt middel- og lavtlønnede har oplevet vækst i antallet af job. Der er altså forsvundet job fra de fuldtidsansatte og selvstændige fuldtidsarbejdende i alle lønkategorier undtagen de højestlønnede. Deltidsansatte er den eneste beskæftigelsestype, der har oplevet jobvækst i alle fem lønkategorier.

Teknologisk udvikling

De typer af job, der har den højeste vækst blandt de højtlønnede, findes på for områder med højere uddannelser, it-branchen samt konsulentvirksomhed, mens ’personlig pleje’ har størst jobvækst blandt de lavtlønnede kvintiler: her er arbejdspladserne (endnu) ikke i så høj grad truet af den teknologiske udvikling.  

Dublin-undersøgelse tabel

De fem søjler i diagrammet repræsenterer lønkategorier med de højestlønnede til højre og de lavestlønnede til venstre. Farverne repræsenterer beskæftigelsestypen: Gul: Fuldtidsansættelse, rødbrun: selvstændig fultidsarbejdende, lyseblå: fuldtids midlertidig ansættelse, mørkeblå: deltid.