EU-dom om arbejdstid kan også få indvirkning i Danmark

Ny EU-dom kan pålægge virksomhederne at detailregistrere medarbejdernes arbejdstid.

En EU-dom fra den 14. maj kan reelt medføre, at arbejdspladser skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed for medarbejderne, så virksomheden kan bevise, at den overholder reglerne for arbejdstid.

Dommen bygger netop på reglerne om arbejdstid, som i Danmark er bestemt i arbejdsmiljøloven. De bestemmelser sætter grænser for, hvad der kan aftales om arbejdstid. Det er i korte træk bestemmelser om mindst 11 sammenhængende timers hvile mellem vagter, mindst 1 fridag i løbet af en 7-dages-periode samt et gennemsnit på højst 48 arbejdstimer pr. uge i en periode på 12 uger.

Det er dog op til de enkelte medlemslande at beslutte, hvordan de sikrer, at arbejdstidsbestemmelserne overholdes. Derfor er forhandlingsparterne Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ved at lægge en plan for det videre forløb. Det kan indebære en forhandling med den kommende regering om arbejdstid.

Kort om dommen

En fagforening i Spanien havde klaget over en mangelfuld tidsregistrering i Deutsche Banks spanske afdeling – men da tvisten i sidste ende handlede om en fortolkning af et EU-charter, endte dommen i EU. Her blev det pålagt medlemslandet – altså Spanien – at ændre deres lovgivning omkring registrering af arbejdstid, så den spanske lovgivning sikrer, at EU's love håndhæves.

Og da EU-lovgivningen indeholder arbejdstidsbestemmelser, kan det betyde, at medlemslandet i sidste ende skal pålægge virksomhederne at detailregistrere arbejdstid, så det kan bevises, at virksomhederne overholder arbejdstidsbestemmelserne.

Dommen kan måske også have rykket på medarbejderens bevisbyrde ift. at dokumentere arbejdstid. Men dette er endnu uklart.

Dansk El-Forbund følger sagen, og i det kommende nummer af Elektrikeren kan du læse mere.