Erstatninger for 43 mio. kroner til el-området

Arbejdsskadestatistik: Lille fald i udbetaling af erstatninger for arbejdsskader på installationsområdet

AES - udvikling til 2020

384 nye sager om arbejdsskader blev oprettet, mens 405 blev afsluttet i løbet af 2020. Tallene gælder området ’El-installation’ i den nye årsstatistik fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

AES har netop offentliggjort Arbejdsskadestatistikken for 2020, og overordnet fremgår her, at AES i 2020 tilkendte godtgørelser og erstatninger for 4 milliarder kroner. Desuden blev der i 2020 blev anmeldt 17.300 nye sager om ulykker og 16.700 nye sager om erhvervssygdomme. Anerkendelsesprocenten for ulykker var på 74 og på 24 for erhvervssygdomme, fortæller AES.

Statistikken indeholder en interaktiv mulighed for at se nærmere på brancher, og tallene for ’El-installation’ viser, at der i forhold til 2019 er sket et fald i både oprettede og afsluttede sager (henholdsvis 448 og 432 i 2019). Statistikken dækker perioden 2014 til 2020.

Erstatningerne på området (øverste diagram) beløb sig i 2020 til 11 mio. kroner for mén og 32 mio. kroner for tab af erhvervsevne – altså samlet cirka 43 mio. kroner. I 2019 var de tilsvarende tal henholdsvis 15 og 45 mio. kroner – samlet cirka 60 mio. kroner. Over hele perioden fra 2014 til 2020 var beløbene i 2020 de næsthøjeste.

255 af de 384 oprettede sager i 2020 handlede om ulykker (diagram herunder). Det er talmæssigt lidt færre, men procentuelt en del flere end i 2019, hvor ulykkerne udgjorde 261 af de 448 oprettede sager. Procenterne er henholdsvis 66,4 og 58,3.

AES - ulykker 2020