Er 1. maj en fridag?

Mange DEF-medlemmer er i tvivl om, hvad overenskomsten siger om fri på 1. maj - arbejdernes internationale kampdag. Dansk El-Forbund giver svaret

Hvad siger min overenskomst om fri på 1. maj? Må vi som lærlinge holde fri på 1. maj? 

Langt de fleste af Dansk El-Forbunds lokalafdelinger inviterer medlemmerne til 1.maj-arrangementer. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen og FLU-formand Morten Ahrendt er også at finde på talerstolen på arbejdernes internationale kampdag. 

Igen i år modtager Dansk El-Forbund i dagene op til 1. maj flere henvendelser fra medlemmer, der er i tvivl om deres overenskomstsikrede ret til frihed på arbejdernes internationale kampdag. Her er, hvad der står i elektrikernes overenskomster om frihed på 1. maj:    

Af Elektrikeroverenskomsten fremgår det, at:

1 maj, 5. juni (grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag) betragtes som hele helligdage.

Elektrikerne betales for søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni (grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag), såfremt disse dage falder på arbejdsdage.

Ovenstående er også gældende for lærlinge. Hvis du er på skoleophold, skal du dog være ekstra opmærksom. Her gælder der nemlig andre regler. Når man er på skole, er man nemlig underlagt skolens ferie- og lukkedage. Det betyder helt konkret, at hvis din skole har undervisning 1. maj, så skal du møde i skole, selvom du ifølge overenskomsten har fri. Dog kan det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU) have lavet en særaftale der gør, at netop din skole holder lukket 1. maj. Det er derfor vigtigt, at du tager fat på enten skolen eller din lokale LUU-repræsentant, så du kan få klar besked om, hvad aftalen er for netop din skole.

Af overenskomsten mellem CO og DI fremgår det, at:

Ud over de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte helligdage er 1. maj, 5. juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag) – regnet fra kl. 06.00 morgen eller fra normal arbejdstids begyndelse til næste dag – hel fridag.

Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller overenskomstmæssige fridage i henhold til § 18, stk. 1, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin fritvalgs-konto.

Andre overenskomster:

Af en række af de andre overenskomster forbundet har indgået, er 1. maj ligeledes en fridag.  Kontakt afdelingen, eller tjek i overenskomsten hvordan du er stillet. Du kan finde din overenskomst på def.dk/overenskomster. 

DEF og LO på 1.maj-turne

Langt de fleste lokalafdelinger i Dansk El-Forbund slår dørene op og holder 1. maj-arrangementer på tirsdag. Du kan se DEF’s 1. maj-arrangementer på def.dk under de enkelte lokalafdelinger - eller i den seneste udgave af fagbladet Elektrikeren. Forbundsformand i DEF Jørgen Juul Rasmussen holder 1.maj-tale i Vejle kl. 09.30, i Odense kl. 10.45 og i Esbjerg kl. 14.00.

Også ungdommen i DEF er på talerstolen 1. maj. FLU-formand Morten Ahrendt holder tale i Aarhus. Det sker på Rådhuspladsen fra klokken 11:45, hvor Mads Bilstrup fra FTF byder velkommen.

LO-toppen er også på 1.maj-turne. LO-formand Lizette Risgaard er i Midtjylland og går på talerstolen første gang allerede kl. 7 i Skive. Holstebro og Herning får også fornøjelsen af LO-formanden, inden Lizette Risgaard tager østover og slutter dagen af med traditionen tro at tale i Fælledparken i København.

LO’s fire næstformænd holder også taler rundt omkring i landet. Du kan se hvor og hvornår på LO’s hjemmeside lo.dk.