Enig branche: Spar energi med ny ordning

Installationsbranchen argumenter for, at grøn omstilling skal være en folkesag – og at en energispareordning skal have en vigtig rolle

Gør grøn omstilling til en folkesag – og aftal en ny energispareordning. Sådan lyder opfordringen til politikerne fra en enig installationsbranche i form af formændene for Dansk El-Forbund og Blik&Rør og adm. direktør i installatørernes organisation: Jørgen Juul Rasmussen, Max Meyer og Niels Jørgen Hansen.

regeringsudspil

Opfordringen er netop blevet bragt i form at et debatindlæg i Børsen, og den følger op på et lignende indlæg, der tidligere blev bragt i Berlingske Business. Baggrunden er, at regeringen i sit udspil til en ny aftale på energiområdet lægger op til at afskaffe den eksisterende energispareordning.

Ny ordning

De tre branche-ledere erkender, at den eksisterende ordning har mangler, men ikke desto mindre bør den afløses af en ny ordning:

”Den eksisterende energispareordning har, trods fejl og mangler, været en effektiv bremse på energiforbruget. I Danmark har vi, ligesom de øvrige EU-lande, forpligtet os til at levere en årlig effektivisering i energiforbruget på 1,5 procent. Energispareordningen har årligt leveret effektiviseringer som svarer til cirka tre procent af energiforbruget,” hedder det i debatindlægget, der kan læses i fuld udstrækning længere nede på denne side.

Formændene og direktøren ønsker, at grøn omstilling og energibesparelser skal være en folkesag. Og de har tilsyneladende noget at have denne holdning i: Energistyrelsen fortæller i dag, at den siden 2016 har rejst riget rundt ”og tilbudt rådgivning om varmepumper og andre tiltag, der sparer energi i hjemmet. Det tilbud har danskerne taget godt imod.”

Og danskerne er klar til mere komplekse renoveringer, der har fokus på helheden. At de også rent faktisk gør noget ved sagen fremgår af, at mere end halvdelen af de adspurgte deltagere i styrelsens arrangementer efterfølgende har gennemført mindst ét energibesparende tiltag.

Oliefyr på pension

En undersøgelse, som Energistyrelsen offentliggjorde tirsdag, viser, at oliefyret er på vej på pension. Især luft-luft-varmepumper vinder stærkt indpas i boligerne som primær opvarmningskilde.

Danskerne er altså omstillingsparate, og med de mange andre muligheder, der findes for energibesparelser – ikke mindst som følge af fremadstormende nye teknologier på området – synes der at være basis for store energibesparelser fremover. De kan dermed udgøre det andet ben, der sammen med satsningen på vedvarende energi bringer den grønne omstilling fremad.

børsen-debat

Gør grøn omstilling til en folkesag

Børsen den 13. juni 2018

Af: Max Meyer, forbundsformand Blik&Rør, Niels Jørgen Hansen, adm. direktør Tekniq og Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand, Dansk El-Forbund

Vi er i øjeblikket vidne til en paradoksal situation i dansk politik. Regeringen og Socialdemokratiet har indledt en konkurrence om, hvem der er mest grøn. Samtidig har debatten om et kommende energiforlig udviklet sig til et spørgsmål om økonomisk råderum og skjulte skattelettelser fremfor at være en konstruktiv debat om, hvordan vi sikrer den bedste og billigste grønne omstilling.

Det er rigtig ærgerligt. Det er vigtigt, at vi får en langsigtet energipolitik, så vi når vores energipolitiske mål – uden det koster mere end nødvendigt. Derfor må vi prøve at få debatten tilbage på sporet.

I sit udspil ønsker regeringen at afskaffe den eksisterende energispareordning. Hvis det bliver en realitet, fjerner man dermed de midler, som årligt leverer energibesparelser for 1,5 milliarder kroner. I stedet lægger regeringen op til en pulje på 400 mio. kroner årligt, som skal målrettes procesenergi i erhvervene, og en informationsindsats overfor boligejerne om energieffektivisering.

Samtidig beretter Energistyrelsen, at energiforbruget er steget i første kvartal af 2018 sammenlignet med året før. Samme fremskrivninger viser, at vi kan forvente en stigning i energiforbruget i årene, der kommer. 

Regeringen ønsker at afskaffe den eksisterende energispareordning, fordi den har været for dyr og ineffektiv. Det er vi enige i. Men det betyder ikke, at man bør læne sig tilbage og lade energibesparelserne komme af sig selv.

Vi mener derimod, ligesom Socialdemokratiet, at man bør etablere en ny energispareordning – og dermed give danske boligejere mulighed for at tage del i den grønne omstilling.

Den eksisterende energispareordning har, trods fejl og mangler, været en effektiv bremse på energiforbruget. I Danmark har vi, ligesom de øvrige EU-lande, forpligtet os til at levere en årlig effektivisering i energiforbruget på 1,5 procent. Energispareordningen har årligt leveret effektiviseringer som svarer til cirka tre procent af energiforbruget.

Med regeringens planer om lavere elafgifter og nye datacentre vil energiforbruget accelerere endnu mere i de kommende år. Skønt vi hilser begge dele velkomne, sidder vi tilbage med panderynker. Hvis ordningen afskaffes, vinker man samtidig farvel til de tre procent energibesparelser, som ordningen giver i dag.

Derfor spørger vi politikerne: Hvis ikke I ønsker en ny energispareordning, hvilke andre initiativer skal så bringe Danmark i mål med sine forpligtelser om energieffektivisering og sikre, at den grønne omstilling bliver en folkesag?