Endnu en måned med mange AT-påbud

Markant stigning i reaktionerne i forbindelse med ’kemi, støv, biologi’ på brancheområdet elinstallation

tabel AT-reaktioner juli 21

Juli blev endnu en måned, hvor Arbejdstilsynet (AT) ofte måtte skride ind over for kritisable forhold på brancheområdet elinstallation. I alt har myndigheden i måneden frem til den 30. juli registreret 18 reaktioner til området – heraf var 15 af den alvorligste type i form af to forbud mod videre arbejde og 13 strakspåbud (se øverste tabel).

De to forbud blev givet i forbindelse med ulykkesrisici. Dette plejer også at være den altdominerende årsag til AT-reaktioner på brancheområdet.

Men ret usædvanligt blev der i juli givet næsten lige så mange reaktioner i forbindelse med ’kemi, støv, biologi’: Syv af de 13 strakspåbud var på dette område, mens de øvrige seks blev givet i forbindelse med fare for ulykker.

Statistikken specificerer ikke de enkelte påbud, men det forekommer nærliggende, at en del af reaktionerne ved ’kemi, støv, biologi’ handler om smittefare/forholdsregler i forbindelse med corona. I det samlede billede af reaktionerne i årets første syv måneder er det fortsat faren for ulykker, der dominerer.

I alt er der i år hidtil afgivet 188 reaktioner, og heraf er 11 forbud og 129 strakspåbud. Af de 188 reaktioner har 117 handlet om ulykkesrisici, mens 39 drejer sig om ’kemi, støv, biologi’.

Tallene fra juli er med til at underbygge, at 2021 tegner til at blive et år, hvor brancheområdet i meget høj grad får læst og påskrevet af myndigheden. I hele 2020 blev der afgivet 215 reaktioner, 13 forbud og 164 strakspåbud.

I 2020 lå tilsynet en periode ’corona-underdrejet’, men også sammenlignet med 2019 er årets tal høje. Her blev der i årets 12 måneder i alt afgivet 246 reaktioner, og heraf var syv forbud, mens 185 var strakspåbud.

Tabellerne herunder viser tallene for henholdsvis 2021, 2020 og 2019. 

at-reaktioner 7 mdr. 21

at-reaktioner 2020

at-reaktioner 2019