En Øresunds-uge for den rene energi

Årets største energikonference holdes i denne uge i København og Malmø

Clean Energy Week 2

Energiugen Nordic Clean Energy Week åbnede i går i FN-byen, og frem til den 25. vil København og Malmø sammen huse årets største energikonference. Som navnet antyder, er det ren og vedvarende energi, der er i centrum for begivenheden.

G20-landenes energiministre mødes med forskere, virksomheder og investorer fra hele verden. Formålet er at accelerere den globale omstilling til vedvarende energi

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil en af de centrale begivenheder være det årlige ministermøde i Clean Energy Ministerial (CEM). Her samle energiministre fra G20-medlemmer til et møde, hvor fokus især ligger på den praktiske erfaringsudveksling i forhold til omstilling til vedvarende energi.

Blandt deltagerne er nogle af de største økonomier og udledere af CO2 som Kina, Tyskland, Frankrig, Rusland, Saudi Arabien, Storbritannien og USA. Mødet foregår den 24. maj i Eigtveds Pakhus.

Ugen skal også bruges til at sætte specifik fokus på, hvordan investeringer i grøn energi kan fremskyndes. Desuden vil energi-, forsynings- og klimaministeren som led i afslutningen af det omfattende program lancere det såkaldte Projekt Edison, som skal få danske børn til at interesse sig for energi og klima.

Også medlemmer af Dansk El-Forbund med pensionsordning i PensionDanmark er repæsenteret på den del af topmødets officielle program, der hedder Clean Energy Ministerial og Mission Innovation. Her er selskabets adm. direktør Torben Möger Pedersen inviteret til at tale i dag ved seminaret Clean Energy Investment Forum om erfaringerne med investeringer i vedvarende energi.

– PensionDanmark investerer i bæredygtig energiinfrastruktur som vindmølleparker, biomassekraftværker, solcelleparker og transmissionsanlæg. Det giver et godt og stabilt afkast og er samtidig med til at understøtte den grønne omstilling. PensionDanmark var blandt de første til at investere i vedvarende energi, og investeringerne har nu rundet 20 mia. kr. Så vi har mange erfaringer at bidrage med om investorernes rolle i udvikling af vedvarende energi, siger Torben Möger Pedersen i en pressemeddelelse.