En 1. maj i valgets tegn

Årets kampdag havde energipolitik, social dumping og pensionsspørgsmålet som hovedemner

Ingen kunne på denne 1. maj være i tvivl om, at valgkampen er skudt i gang: Elektrikerne landet over deltog i går i fejringen af den internationale kampdag – enten med egne arrangementer eller gennem opbakning til fællesmøder med andre forbund – og hos afdeling Vestsjælland kunne de høre forbundsformanden sætte fokus på områder, som Dansk El-Forbund (DEF) prioriterer til det kommende folketingsvalg.

1. maj optog Østjylland

Klima- og energipolitik, social dumping og et mere retfærdigt pensionssystem fik særlig opmærksomhed i hans tale. Det er områder, hvor forbundet stiller krav til den kommende regering, og formanden var ikke i tvivl:

– Danmark har brug for en ny regering. Og ikke bare en ny regering: Vi har brug for en ny regering med en ny politik.

Jørgen Juul Rasmussen understregede, at han ikke opfordrede til at stemme på nogen bestemt, men på en politik, der gavner elektrikernes interesser samtidig med, at den gavner samfundet og miljøet.

Politik i forandring

På klima- og energiområdet skal der være meget mere fokus på renovering, optimering og effektivisering af energien i de eksisterende boliger og bygninger. Her kan der nås en kæmpe klimagevinst med intelligente el-løsninger, mente formanden, der bebrejdede politikerne, at de i det seneste energiforlig beskar puljen med støtte på området.

Problemerne med social dumping bekymrer mange elektrikere, hvor forbundet også har erfaringer med udenlandske kolleger, som går til en alt for lav løn under alt for kummerlige forhold. Både Folketinget og EU skal presses til at gennemføre regler, der kan sikre fair forhold. Formanden nævnte de forslag, som DEF har stillet sammen med BAT-kartellet.

EU skal have en grundlæggende aftale for hele arbejdsmarkedet. Men Jørgen Juul Rasmussen havde ikke meget til overs for statsministerens ideer om lovfastsatte minimumslønninger: De vil undergrave overenskomsterne.

Derimod var der ros til socialdemokraterne for at åbne diskussionen om tilbagetrækning:

– Siden da har dansk politik forandret sig. For første gang i mange år diskuterer vi, hvordan noget vigtigt i vores samfund kan blive bedre. Det er en anden melodi end den med, at der hele tiden skal skæres ned og gives skattelettelser.

Han opfordrede elektrikerne til at tænke på deres skuldre, knæ og for mange også følgerne af stødskader, når de om ikke så længe står i stemmeboksen.  

Sammenhængskraft

Næstformand Benny Yssing talte i Randers, og han var på lange stræk helt enig med formanden, både når det gjaldt hovedtemaerne ved det kommende valg og med hensyn til ikke at opfordre til at stemme på nogen bestemt, men samtidig ’tænke elektrisk’.

Benny Yssing lagde også vægt på en anden vinkel:

– Tiden er inde til en ny sammenhængskraft. Og vi skal gå foran i fagbevægelsen. Men ikke kun med blikket rettet mod os selv. Nej, med blikket rettet mod hele Danmark, vores velfærdssamfund, vores arbejdsmarked. I al beskedenhed vil jeg nævne, at vi har taget fat i DEF med mere sammenhæng mellem forbund og afdelinger. Med mere sammenhæng mellem medlemmer og fagforening.

Benny Yssing sagde, at også andre forbund er på samme, rette vej:

– Kort sagt: Vi kan være optimister. Vi er godt på vej. Godt på vej til at vise, at den danske model handler om at gøre alle, og ikke kun nogle, rigere.

Billederne her på siden kommer fra arrangementer og optog hos flere forskellige af forbundets afdelinger. Overalt en 1. maj med hyggeligt og kammeratligt samvær i valgets og optimismens tegn.

Storstrøm 1. maj-arrangement

1. maj arrangement Sydjylland

1. maj arrangement København

Sydjylland 1. maj arrangement

1. maj fane Østjylland

Vestsjælland 1. maj arrangement

1. maj Bornholm

Sydjylland 1. maj

Midtjylland 1. maj

Midtjylland 1. maj faner