Elulykker

Dansk El-Forbund har altid fokus på elulykker, da nærmest alle elektrikere har prøvet at få stød på et eller andet tidspunkt i arbejdslivet. Det er selv sagt ikke særlig godt, for når kroppen udsættes for strøm, kan der ske skader, som kan give helbredsproblemer. Skadernes omfang og alvorlighed afhænger selvfølgelig af spænding, strømstyrke og tiden, man er udsat for stødet.

Det er derfor vigtigt, at du tænker dig om i dit arbejde og husker, at: 

  • Arbejde uden spænding på
  • Lader være med at tage chancer
  • Hvis det ikke på nogen måde kan lade sig gøre at slukke, så skal L-AUS bestemmelser overholdes

Husk, at få stødet registreret, hvis du alligevel skulle være uheldig at få et stød. Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, så de kan hjælpe med at få registreret ulykken.

Dansk El-Forbund anbefaler, at du altid tager på skadestuen eller egen læge, hvis du har fået stød.

Dansk El-Forbund er også engageret i forskningsprojektet "Følger efter el-ulykker"

Læs mere om el-ulykker på: 

Mere om elulykker
L-AUS / DS EN 55110

Standarden EN 50110 skal følges, når du laver L-AUS-arbejde, det vil sige arbejde på elektriske installationer under spænding eller i nærheden af spændingsførende dele. 

Standarden EN 50110 består af 3 dele:

  • Spændingsløst arbejde
  • Arbejde under spænding
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele

Husk APV'en

Inden du går i gang med en arbejdsopgave, der skal udføres under spænding (L-AUS-arbejde), skal du lave en risikovurdering. Den skal afdække hvilke risici, der kan være ved at udføre arbejdsopgaven under spænding.

Vurdér altid om arbejdet kan laves spændingsløst.

Uddannelseskravene som tidligere (før 1/7-19) var et lovpligtigt kursus en gang årligt er nu lavet om. Kravene er beskrevet i bekendtgørelse 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, kapitel 7. Arbejdsgiver skal stadig sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de opgaver, der skal udføres og instruere den ansatte.

Du skal stadig være kvalicificeret til at udføre den givne arbejdsopgave.

Du skal stadig kunne udføre arbejdsopgaven sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Du skal hele tiden være i stand til at vurdere de ricisi, der opstår under udførsel af en arbejdsopgave.

Derfor er det også nødvendigt, at du får nok og den rette uddannelse, der gør dig i stand til dette.

Spørg gerne din leder om standarden EN 50110, den er ikke åbent tilgænglig og skal i stedet købes.

Læs mere reglerne for L-aus i link nedenfor: