Elskadede kan søge støtte

Så kan der igen søges støtte i ’El-installatør H. Munck’s og hustrus Fond’

Ud over forskellige fysiske og psykiske følger kan de negative konsekvenserne efter elulykker også være af økonomisk art. Her kan en økonomisk håndsrækning være et lille plaster på såret.

stød-illustration - vektor

Fonden ’El-installatør H. Munck’s og hustrus Fond’ gør det muligt for personer, der er invaliderede eller ramt af langvarig sygdom på grund af elektricitetsskader, at søge økonomisk støtte.

Tidsfristen for at søge om tildeling fra fonden her i 2019 er senest den 29. november.

Fonden, der administreres af installatørernes organisation TEKNIQ Arbejdsgiverne, vil uddele midler til personer, der er fundet blandt ansøgere, som lever op til ovenstående krav.

Ansøgningsblanket kan fås hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, eller ved telefonisk henvendelse til TEKNIQ Arbejdsgivernes reception på tlf. 43 43 60 00.