Elektrikeruddannelsen med specialer før august 2015

For dig, der er startet på elektrikeruddannelsen før august 2015.

Nederst på siden finder du information om elektrikeruddannelsens forskellige specialer og EUX studiekompetencerne for disse.

Praktikvejledninger

Den 1. juli 2008 trådte den nye bekendtgørelse og uddannelsesordning for elektrikeruddannelsen i kraft. I den forbindelse blev der udarbejdet nye praktikvejledninger for praktikperioderne i virksomheden.

Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også elfagets praktikerklæring.

Praktikvejledningen skal påføres oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden. Om lærlingen har nået målene for praktikperioden og angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov, med hensyn til den efterfølgende skoleundervisning eller praktikuddannelse i virksomheden.

Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen.

Praktikvejledningen skal udfyldes!

Yderligere info

Download de fagspecifikke brochurer her fra siden.