Elektrikeruddannelse giver otte ekstra arbejdsår

Undersøgelse dokumenterer igen, at uddannelse er en guldrandet samfundsøkonomisk investering

Uddannelse betaler sig – og ikke mindst en uddannelse som elektriker. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) konstaterer i en ny undersøgelse, at uddannelse er en guldrandet samfundsøkonomisk investering, der i høj grad hænger sammen med, at jobsikkerheden stiger, når man har en uddannelse.

AE-undersøgelse jobår

Det gælder altså også elektrikere. Her viser undersøgelsen, at faggruppen i gennemsnit har 38,3 fuldtidsår på arbejdsmarkedet.

Det er otte år mere end sammenlignelige personer, der ikke har gennemført nogen uddannelse ud over grundskole. Effekten angives i AE’s tabel til 26,2 procent.

Sammenligninger

AE har gennemført undersøgelsen på den måde, at der er konstrueret et såkaldt ’kontrafaktisk livsforløb’ for de personer, der har opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil sige, at undersøgelsen efter bedste evne prøvet at finde frem til, hvordan livsforløbet for personerne i en faggruppe ville have set ud, hvis de ikke havde opnået nogen uddannelse ud over grundskole. Det sker ved at sammenligne med personer, der på en lang række baggrundsvariable ligner faggruppen, men som ikke har gennemført nogen uddannelse ud over grundskole.

Man kan derfor ikke umiddelbart sammenligne tallene fra de forskellige faggrupper i undersøgelsen med hinanden: Den gruppe personer, eksempelvis lærere er sammenlignet med, er ikke den samme gruppe som den, elektrikere er sammenlignet med.

Uddannelse øger år i job

Men helt overordnet viser alle tallene, at en uddannelse – nærmest uanset hvilken uddannelse, der er tale om – lægger mange år til arbejdslivet. AE fortæller generelt, at antallet af år i job forlænges med cirka 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen.

Analysen af arbejdslivets længde har set på næsten 60 forskellige uddannelser. Generelt kan man med en uddannelse kan se frem til cirka 34-37 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet. Det svarer til, at man får 9-12 års ekstra fuldtidsbeskæftigelse set gennem livet i forhold til situationen, hvor man ikke har taget en uddannelse.

Undersøgelsen er gennemført af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl og stud.scient.oecon. Troels Lund Jensen.

AE-tabel jobår