Elektrikeroverenskomsten

Overenskomsten er indgået mellem Dansk El-Forbund og Tekniq.

Overenskomsten er gældende for ca. 10.400 medlemmer, der arbejder med el-arbejde inden for Dansk El-Forbunds uddannelsesområde.

Elektrikeroverenskomsten på dansk og engelsk

Du kan downloade en dansk eller engelsk udgave af Elektrikeroverenskomsten. Den danske version finder du her på siden og den engelske her:

Efter- og videreuddannelse

Er du ansat under Elektrikeroverenskomsten, er du omfattet Elbranchens kompetenceudviklingsfond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

Lovportaler

Som medlem kan du se overenskomst med henvisning til andre kendelser i de enkelte afsnit ved login i El-Lovportalen. Du finder link til lovportalen og el-lovportalen her på siden.

Tillidsrepræsentant

På siden finder du også link til info om tillidsrepræsentanten.

Afstandsberegner

Afstandsberegneren kan bruges til at kontrollere, om afstanden til arbejdsstedet er over 14 km og dermed udløser tillæg for køre-vej-tid.

Det er altid din ansættelsesadresse, altså virksomhedens adresse, der skal tastes ind, samt adressen på dit arbejdssted. Er afstanden over 14 km i luftlinje, skal du have betaling og skrive køre-vejtid på din ugeseddel.

Beregneren er udviklet i samarbejde mellem Tekniq, Dansk Metal og Blik- & Rørarbejderforbundet.

Overenskomsten 2020-2023

Elektrikeroverenskomsten blev sammen med øvrige overenskomster på det private område vedtaget med offentliggørelse af medlemmernes afstemning den 16. april 2020.

De nye betalingssatser og ikrafttræden kan ses i bilag herunder.