Elektrikernes joblogning halter fortsat

… men tallene er – muligvis – blevet bedre på det seneste

Elektrikerne ligger endnu engang nummer sjok i en opgørelse over joblogningen blandt medlemmerne i de forskellige a-kasser. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som med jævne mellemrum udsender en såkaldt ’benchmarking’, hvor joblogningen i de forskellige a-kasser sammenlignes.

STAR-opgørelse: joblog alle a-kasser juni 19

Når man har meldt sig arbejdsløs, skal man også joblogge elektronisk – altså oplyse om de job, man søger, på jobnet.dk. Dette krav er de arbejdsløse medlemmer af Dansk El-Forbunds a-kasse altså ikke specielt gode til at leve op til.

De seneste tal, der blev offentliggjort for nylig, er opdateret frem til og med juni, og elektrikernes tal har stort set ikke har rykket sig over en længere periode – de er næsten identiske med tallene for februar, som vi omtalte her på def.dk i maj. Faktisk er de blevet en smule dårligere.

Men der er håb om, at de vil rette sig fremover. Jørgen Have Poulsen, der indtil 1. oktober var forretningsfører for a-kassen, fortæller, at der gennem de seneste måneder har været øget fokus på området, og at septembertallene – når de kommer – formentlig vil vise en positiv udvikling.

Benchmarkingen og opgørelsen laves som led i udmøntningen af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, og den gør det muligt at følge arbejdsløses jobsøgningsadfærd. En forklaring på, at elektrikerne er mindre omhyggelige med joblogningen, kan være, at beskæftigelsessituation er så god, at de regner med at komme i arbejde hurtigt, når de er jobsøgende. Derfor bekymrer de sig ikke om registreringen af de søgte job.

Men logningen er et krav, og det kan få konsekvenser for den enkeltes dagpengeret, hvis man ikke lever op til det. I første omgang bliver man kontaktet af a-kassen og bedt om at opdatere sin elektroniske joblog inden for en kort frist. Sker det ikke, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om man som ledig reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, som lovgivningen kræver det.

Diagrammet øverst viser sammenligningen mellem de forskellige a-kasser – elektrikernes søjle ses yderst til højre. Diagrammet herunder viser udviklingen i elektrikernes joblogninger. Den grønne graf viser korrekte, rettidigt udførte logninger, den gule viser for sent udførte logninger, mens den røde viser manglende logninger.

STAR-opgørelse: joblog for EAK - udviklingsforløb - pr. juni 19