Elektrikernes jobfest fortsætter

Arbejdsløshedsprocenten har i mere end et år konstant været under to procent

illustration af a-kassetal

Den gode nyhed fra El-fagets A-kasse denne måned er, at der ikke er nogen nyhed: Der er enkelte variationer, men i store træk ligner arbejdsløshedstallene sig selv. Og det er altså – igen – en god nyhed …

Procenten i august er en anelse højere end i juli: 1,27 mod 1,24. Omsat i ’fuldtidspersoner’ betyder det, at der var otte flere arbejdsløse elektrikere sammenlignet med juli. Arbejdsløshedsprocenten kom ned under to i august sidste år, og der har den holdt sig lige siden.

Variationerne består mest i, hvilke afdelinger der har mindre stigninger eller fald. Denne gang er Nordjylland eneste afdeling med flere end to procent arbejdsløse (2,72 mod 1,8 i juli). Midtjylland har for fjerde måned i streg under en enkelt procent – denne gang 0,69.

Der er heller ikke væsentlige ændringer, når det gælder arbejdsløsheden fordelt på aldersgrupperne. Alle grupper fra 30 år og opefter har en arbejdsløshedsprocent under to, og for aldersgruppen 35-49 år gælder, at den er under én.

De unge har typisk den højeste arbejdsløshedsprocent – således også denne gang: De 20-24-årige har 2,19 procent, og de 25-29-årige har 2,2.