ELEKTRIKERNES ARBEJDSLØSHED TÆT PÅ EN PROCENT

Oktober gav igen den i forvejen meget lave ledighedsprocent i El-fagets a-kasse et nøk nedad

Elektrikernes arbejdsløshed har længe været bemærkelsesværdigt lav. Og foreløbig ser der ikke ud til at være ende på de opløftende tal.

screendump a-stat okt-16

Den seneste statistik viser, at den samlede arbejdsløshedsprocent i El-fagets a-kasse (EAK) i oktober var på 1,18. Måneden forinden var den på 1,23 procent, og i oktober 2015 var tallet 1,62.

Arbejdsløshedsprocenten kom under to i juli 2015. Her har den holdt sig lige siden.

Under en procent

Men det kan faktisk lade sig gøre at komme endnu længere ned. I flere år op til finanskrisen – i 2006, 2007 og 2008 – var den samlede procent faktisk under en enkelt med de laveste tal i 2008, hvor arbejdsløsheden i flere måneder lå på 0,4 procent.

Noget tyder på, at den situation kan opstå igen. I hvert fald gælder det nu – og har gjort det et stykke tid – for flere afdelinger og aldersgrupper, at procenten er under en enkelt.

Bornholm, der i september havde et rent nul, sluttede oktober med 0,5 procent. Afdeling Midtjylland havde 0,73 og har siden maj uafbrudt ligget under en procent.

Andre afdelinger, der klemmer sig under en procent, er Vestsjælland og Østjylland med henholdsvis 0,84 og 0,86 procent. Dertil kommer en hel række afdelinger, der lige svinger sig op over den ene procent.

Aldersklasser

Når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersklasser, så har alle grupper mellem 35 og 54 år en procent under en. Med tallet 0,55 procent er de 40-44-årige ganske tæt på beskæftigelsessituationen, som den så ud i 2008.

De højeste procenter – der dog også må siges at være ret lave – i aldersopdelingen findes hos de 20-24-årige og de 25-29-årige med henholdsvis 1,81 og 1,66.