Elektrikernes arbejdsløshed steg i december

Stigningen er forholdsvis lille og er landsdækkende – næsten. Og antallet af efterlønsmodtagere er faldet markant

Den sidste måned i 2018 bød på en lille stigning i arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse.

Arbejdsløsheds-statistik december 18 fordelingen på aldersgrupper

Procenten endte ifølge den seneste statistik på 1,22 mod 1,11 i november.

I december 2017 var procenten 1,03.

Afdelinger

Stigningen har ’ramt’ bredt og er nærmest landsdækkende. Kun i to afdelinger er tallet ikke steget: I Storstrøm forblev procenten uændret 2,18 fra november til december, mens Sydjylland som den eneste afdeling er noteret for et fald fra 1,41 i november til 1,35 i december.

To af de tidligere ’nul-komma’-afdelinger ligger nu over en procent, og det er endda de to største afdelinger: København med 1,02 (0,95 i november) og Østjylland med 1,07 (0,88).

Tre afdelinger ligger fortsat under en procent: Lillebælt 0,87 (0,71), Midtjylland 0,84 (0,80) og Nordjylland med 0,99 procent (0,95).

Som ventet er procenten steget markant på Bornholm, efter at fyringerne på industrivirksomheden Jensen er slået igennem. Arbejdsløsheden var i december på 5,71 procent, hvor den på samme tid året før var 0,0.

Aldersgrupper og efterlønnere

Aldersmæssigt var arbejdsløsheden i december jævnt fordelt med de laveste tal i de sædvanlige aldersgrupper: Alle grupper mellem 30 og 44 år lå under en procent – lavest lå de 40-44-årige med 0,48 procent.

Statistikken viser endvidere en ganske markant udvikling på efterlønsområdet: Antallet af efterlønsmodtagere var i december 360 mod 483 i december 2017. I begyndelsen af 2017 var antallet pænt over 500.