Elektrikernes arbejdsløshed falder igen – igen

Forårstal til midsommer fra a-kassen: Det går rigtig godt …

a-stat alder

Mens dagene bliver lysere og lysere, er situation den samme, når det gælder arbejdsløshedstallene for elektrikerne: Nu er de faldet igen – igen …

Den nye statistik fra Dansk El-Forbunds a-kasse fortæller, at arbejdsløshedsprocenten i maj var 1,19. I april var den 1,33.

Der var altså i forvejen kun få arbejdsløse medlemmer, så i sagens natur drejer forskellen mellem de to måneder sig antalsmæssigt om relativt få personer. Men blandt de arbejdsløse medlemmer, der er i a-kassen, er der tale om et fald på over ti procent.

Fem afdelinger kan glæde sig over en arbejdsløshedsprocent under en. Lavest ligger (igen) Bornholm med 0,5 procent (det samme som i april), tæt fulgt af Østjylland med 0,54 (0,7) og Lillebælt med 0,6 (0,67). Vestsjælland og Midtjylland havde henholdsvis 0,79 (1,08) og 0,95 (0,95).

Alle aldersgrupper ligger under to procent. De 20-24-årige har med 1,92 procent det højeste tal, mens de 40-44-årige med 0,46 procent har det laveste. Alle aldersgrupper mellem 35 og 49 år ligger under en procent.