Elektrikerne opruster på uddannelsesområdet

Dansk El-Forbund er i høj grad et uddannelsesforbund og har nu moderniseret sin vejledning af medlemmerne på området

Efter omfattende forberedelser er Dansk El-Forbund (DEF) nu gået i luften med en opdateret service til medlemmerne: En styrket uddannelsesvejledning baseret på samspillet mellem en digital platform og ’håndholdt’ service i afdelingen, skriver fagbladet Elektrikeren.

Skærmdump af s. 4-5 i Elektrikeren 5 2019

Elektrikerfaget er præget af en hurtig teknologisk udvikling, og løbende uddannelse er ofte nødvendig, for at den enkelte kan holde sig ajour. Der er også mange muligheder for at bygge oven på elektrikeruddannelsen, og for nylig viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at andelen af faglærte, der læser videre inden for de første fem år efter afslutningen af deres uddannelse, er særdeles høj på teknologiområdet – især inden for ’strøm og elektronik’.

Hjælp til medlemmernes planlægning af forløb med efter- og videreuddannelse er ikke noget nyt i DEF – det har også eksisteret hidtil. Men nu er der udviklet nye værktøjer, og i afdelingerne har vejledere og uddannelsesansvarlige medarbejdere selv været på kurser, hvor de er blevet klædt på til at kunne yde endnu bedre hjælp.

Selve uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i, at medlemmerne har forskellige behov alt efter deres baggrund. Disse forskelle er der taget højde for i processen.

Det opdaterede vejledningssystem vil blive justeret hen ad vejen. I en mail til alle ansatte i forbundet fortæller forbundssekretær Hanna Lindstrøm, at der nu findes et godt afsæt for at gå videre med vejledningen, og at ansvarlige og vejledere i afdelingerne efter sommerferien på møder vil blive klædt yderligere på til opgaverne. Efter nytår skal der gøres status over de indhøstede erfaringer.

Læs mere i fagbladet Elektrikeren side 4.