Elektrikerne mobiliseres til undersøgelse

Kampagne har sat fokus på følger efter elulykker – også på skoler

På flere erhvervsskoler er undersøgelsen ’Følger efter elulykker’ blevet integreret i undervisningen af de kommende elektrikersvende, og rundt omkring i landet har arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter gjort deres for, at undersøgelsen er blevet synlig på arbejdspladserne. Kampagnen for at få elektrikerne til at deltage i undersøgelsen løber endnu i kort tid, hvorefter selve forløbsundersøgelsen tager over, skriver fagbladet Elektrikeren.

Opslag i Elektrikeren nr. 7-2019

Det er den første undersøgelse af sin art. Den gennemføres af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet i Herning, i samarbejde med Dansk El-Forbund.

Der er brugt – og bruges – mange kræfter på at få deltagerprocenten så høj som muligt: Her er et tilfælde, hvor størrelsen betyder noget. Undersøgelsen skal forhåbentlig resultere i bedre viden om, hvornår elulykker giver helbredsproblemer og hvilke symptomer, man får, og i den forbindelse er det vigtigt, at datagrundlaget er så stort som muligt.

At der er tale om en forløbsundersøgelse betyder, at de deltagere, der melder sig til undersøgelsen, følges gennem et halvt år med løbende henvendelser.

Fagbladet Elektrikeren har besøgt Rybners Tekniske Skole i Esbjerg, hvor undersøgelsen er kommet med i undervisningen. Her siger faglærer Brian Christensen blandt andet:

– Hvis du spørger i klassen, så tror jeg desværre ikke, at der er en eneste, der kan sige, at han ikke har fået stød på et tidspunkt.

I Dansk El-Forbund håber forbundssekretær Lene Christiansen, at den sidste slutspurt vil få endnu flere elektrikere til at slutte op om undersøgelsen. I mange spørgeskemasammenhænge vil mange dog nok anse den aktuelle svarprocent for ganske pæn. I øjeblikket ligger den på 28,6 – i en enkelt af forbundets afdelinger er den over 40. Og der er fortsat kort tid tilbage af hvervekampagnen.

Læs mere i fagbladet Elektrikeren side 6.

Følger efter elulykker LOGO