Elektrikerne med i top 10 over farligste job

Branchen ’elinstallation’ er repræsenteret i seks ud af syv triste lister

arbejdsulykker top 10

Elektrikerne er i højere grad end mange andre i fare for at blive ramt af både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Det bekræftes nu igen – denne gang implicit i en række top 10-oversigter over farlige brancher udarbejdet af Arbejdstilsynet (AT).

Oversigterne er lavet i forbindelse med et svar, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sendt til beskæftigelsesudvalget. I forlængelse af et samråd om besparelser i AT havde Enhedslistens Christian Juhl udbedt sig en sådan liste beregnet ud fra antal og sværhedsgrad af arbejdsskader.

I svaret skiver ministeren blandt andet:

”… og jeg har noteret mig, at brancherne ’Opførelse og nedrivning af byggeri’ og ’Færdiggørelse af byggeri’ indgår i alle opgørelserne over de 10 brancher med henholdsvis flest anmeldelser, flest anerkendelser og flest tilkendelser af godtgørelse for varigt mén for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.”

Hverken elektrikerne eller andre egentlige faggrupper indgår selvstændigt i opgørelserne. AT forklarer, at det ikke er muligt at udregne incidensen af arbejdsskader for jobtyper, fordi der ikke er tilstrækkelige tal om antal beskæftigede i forhold til jobtyper set i relation til arbejdsskader.

Besvarelsen tager derfor udgangspunkt i brancher, hvor antallet af arbejdsskader er opgjort pr. 1.000 beskæftigede pr. branche. Og branchen ’elinstallation’ er en af de store i branchegruppen ’Færdiggørelse af byggeri’.

Syv tabeller

For at ministeren kunne svare på spørgsmålet, har AT lavet syv top 10-tabeller, der hver især lister brancherne i forhold til forskellige kriterier. Og her optræder elinstallation altså i seks af disse tabeller som en del af ’færdiggørelse af byggeri’.

Når der er syv og ikke bare en enkelt top 10-tabel, så skyldes det ifølge AT’s vurdering, ’at en oversigt over de 10 brancher i Danmark med henholdsvis flest og mest alvorlige arbejdsskader kan opgøres på flere måder’. De syv opgørelsesmetoder, der er lavet top 10-lister for, dækker årene 2013-2016 og er ifølge myndigheden alle relevante for at vurdere risikoen ved arbejdet inden for en branche ud fra arbejdsskader.

I listen herunder viser tallet i parentes placeringen af branchegruppen ’Færdiggørelse af byggeri’:

1. Antallet af anmeldte arbejdsulykker (7)

2. Antallet af anerkendte arbejdsulykker (7)

3. Antallet af anerkendte arbejdsulykker tilkendt godtgørelse for varigt mén (8)

4. Antallet af arbejdsulykker med døden til følge (-)

5. Antallet af anmeldte erhvervssygdomme (8)

6. Antallet af anerkendte erhvervssygdomme (7)

7. Antallet af anerkendte erhvervssygdomme tilkendt godtgørelse for varigt mén (8)

Et enkelt lyspunkt er altså, at ’Færdiggørelse af byggeri’ ikke indgår i tabellen med dødsulykker.

Ud over elinstallation består branchegruppen ’Færdiggørelse af byggeri’ af vvs- og blikkenslagerforretninger, anden bygningsinstallationsvirksomhed, stukkatørvirksomhed, udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, malerforretninger, glasmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse. Tabellen øverst på siden viser tallene for anmeldte arbejdsulykker, mens tabellen herunder viser de anmeldte erhvervssygdomme. 

erhvervssygdomme top 10