Elektrikerne har stadig stor risiko for ulykker

Oplæg til ændringer i arbejdsmiljøindsatsen på vej. Arbejdstilsynets tal understreger behovet for tilsyn og forebyggelse af ulykker blandt elektrikere

Om kort tid fremlægger et ekspertudvalg sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Den seneste opgørelse af påbud over for elinstallationsvirksomheder synes – igen – at understrege nødvendigheden.

AT-påbud 20.09.18

Udvalget er nedsat af regeringen, og baggrunden er en erkendelse af, at det længe har gået den forkerte vej på området. Der er fortsat ’for mange mennesker, der bliver psykisk eller fysisk overbelastede eller udsættes for arbejdsulykker og erhvervssygdomme, når de går på arbejde’.

Ekspertudvalget blev nedsat sidste år, og ifølge køreplanen skulle arbejdet afsluttes her i sommer. Nu venter alle med interesse for arbejdsmiljø i spænding på den snarlige offentliggørelse af resultatet.

Økonomi og virkemidler

Det ligger i udvalgets kommissorium, at anbefalingerne samlet skal være udgiftsneutrale. Indsatsen skal nytænkes, men skal altså gennemføres for de samme penge.

Et af de områder, udvalget har fået til opgave at kigge på, er virkemidlerne i arbejdsmiljøindsatsen – herunder myndighedernes virkemidler. På bygge- og anlægsområdet begyndte Arbejdstilsynet (AT) for snart et års tid siden at bruge en ny tilsynsmetode, der efterfølgende er blevet betegnet som en succes.

For elektrikerne på installationsområdet har det blandt andet medført et øget fokus på risikoen for ulykker. Et stærkt øget antal af de alvorlige påbud i forbindelse med ulykkesrisici er således med til også at understrege behovet for forebyggelse af ulykkerne.

Allerede da halvdelen af 2018 var gået, var der med baggrund i ulykkesfare afgivet flere forbud mod videre arbejde end der blev afsagt i hele 2017. Udviklingen er fortsat siden da.

Dags dato har AT afgivet 13 forbud og 156 strakspåbud på installationsområdet (se tabellen herover). Alle forbud og langt de fleste strakspåbud er afsagt i forbindelse med fare for ulykker. Til sammenligning var de tilsvarende tal for hele 2017 henholdsvis otte og 178.

AT-besparelser

Noget tyder altså på, at en forstærket tilsynsindsats har effekt. Men som nævnt har kommissoriet været, at anbefalingerne skal være udgiftsneutrale, og regeringen har i sit forslag til finanslov for 2019 lagt op til yderligere besparelser i AT.

I forbindelse med arbejdet i ekspertudvalget udarbejdede Teknologirådet på LO’s initiativ en række anbefalinger, som blev fremsat på en høring i januar. Bag anbefalingerne stod en uafhængig arbejdsgruppe af eksperter, der som punkt nr. 2 ud af 14 anbefalede ’et stærkt og stabilt Arbejdstilsyn som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats’.