Elektrikerne har stadig lyse jobudsigter

Nu er mangel på arbejdskraft blevet et tema for hele bygge- og anlægsbranchen

diagram fra DS forventninger til beskæftigelse og omsætning juli 2016

Udsigterne for beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i de kommende tre måneder er uændrede i forhold til sidste måned. Det fortæller Danmarks Statistik (DS) i konjunkturbarometeret for juli.

Der er også – igen – udsigt til masser at lave for landets elektrikere: Ligesom i forrige barometer ligger de godt med i toppen, når det gælder branchens forventninger til de kommende tre måneder.

Generelt er der positive forventninger til såvel beskæftigelse som omsætning på næsten alle områder i bygge- og anlægsbranchen. Barometeret sætter på den baggrund fokus på mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsende faktor.

DS fortæller, at antallet af lønmodtagere inden for bygge- og anlæg er det højeste siden krisen i 2008-2009. Virksomhederne melder, at der i ordrebøgerne er udsigt til 5,4 måneders arbejde. Dette er det højeste tal siden september 2011.

Når det gælder mangel på arbejdskraft, så er situationen mest udtalt i Region Nordjylland, hvor 25 procent af virksomhederne målt som gennemsnit af de seneste tre måneder (maj-juli) melder om mangel på arbejdskraft. Mindst udtalt er situationen i Syddanmark, hvor tallet er 13 procent.

Kilde: Diagrammet er fra DS’ konjunkturbarometer for juli 2016