Elektrikerne halter bagud i joblogning

Arbejdsløse elektrikerne er blevet bedre til at joblogge, men …

Når man melder sig arbejdsløs, skal man også joblogge elektronisk – det vil sige, at man skal oplyse om de job, man søger på jobnet.dk. Men det er ikke alle elektrikere lige gode til: Arbejdsløse medlemmer af Dansk el-Forbunds a-kasse ligger – igen – dårligst i myndighedernes opgørelse over logning af jobsøgninger.

STAR joblog diagrammer

Den seneste opgørelse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender som en såkaldt ’benchmarking’, er kommet i dag. Her ligger a-kassen som i flere af disse tilbagevendende sammenligninger lavest af alle.

En forklaring kan være, at beskæftigelsessituationen for elektrikerne er så god, at de regner med at komme i arbejde hurtigt, når de er jobsøgende. Derfor bekymrer de sig ikke om registreringen af de søgte job.

Men faktisk kan det give problemer for den enkelte ikke at leve op til kravene: Joblogger man ikke, får det konsekvenser for ens dagpengeret. I første omgang bliver man kontaktet af a-kassen og bedt om at opdatere den elektroniske joblog inden for en kort frist.

Sker det ikke, kan der blive sat spørgsmålstegn ved, om man som ledig reelt kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som lovgivningen kræver. Hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, har man ikke ret til dagpenge fra a-kassen.

Den gode nyhed er, at elektrikerne er blevet bedre til logningen. Som det ses på diagrammet til højre, er andelen af grønne smileyer – korrekte logninger – steget markant siden nytår. Ikke desto mindre er elektrikernes søjle (diagrammet til venstre) fortsat den markant laveste.