Elektrikerne er blevet lidt bedre jobloggere

… men forbundets a-kasse ligger fortsat dårligst blandt alle i opgørelse

Der har været god plads til forbedringer, og det er der fortsat. Det er gået fremad med elektrikernes joblogning, men alligevel ligger de – faktisk som sædvanligt – nummer sjok i en opgørelse over joblogningen blandt medlemmerne i de forskellige a-kasser.

diagram joblog off. 02-20

Tidligere haltede de arbejdsløse medlemmer af El-fagets a-kasse (EAK) meget markant efter de øvrige grupper, men i den seneste opgørelse ligger de næsten side om side med FTF’s a-kasse og Akademikernes a-kasse. Forbedringen har været ventet, og baggrunden er blandt andet, at EAK har haft særligt fokus på området.

Benchmarking

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som med jævne mellemrum udsender en såkaldt ’benchmarking’, hvor joblogningen i de forskellige a-kasser sammenlignes. Den laves som led i udmøntningen af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, og den gør det muligt at følge arbejdsløses jobsøgningsadfærd.

Det har tidligere været nævnt, at elektrikernes manglende omhu med joblogningen kan skyldes den gode beskæftigelsessituation: En arbejdsløs elektriker regner med at komme i arbejde hurtigt og bekymrer sig derfor ikke om registreringen af de søgte job.

Krav til arbejdsløse

Joblogningen er et krav, når man har meldt sig arbejdsløs. Her skal man oplyse om de job, man søger, på jobnet.dk, og det kan medføre konsekvenser for dagpengeretten, hvis man ikke lever op til kravet.

STAR markerer logningerne med smileyer:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

For elektrikernes vedkommende er der sket et markant løft til oktober 2019, som er de nyeste tal, siden december 2018. I oktober fordeler smileyerne til EAK-medlemmerne på 75,1 procent grønne, 20,6 procent lysegrønne og 4,3 procent røde. I december 2018 var fordelingen henholdsvis 49,1 grønne, 38,5 procent lysegrønne og 12,4 procent røde.

STAR-opgørelse: joblog for EAK - udviklingsforløb - pr.februar 2020