Elektrikerne bliver i efterlønsordningen

’Gulerod’ med skattefrie udbetalinger har ikke haft nogen stor effekt

Siden nytår har medlemmer af efterlønsordningen kunnet få udbetalt det indbetalte bidrag skattefrit og samtidig uigenkaldeligt fravælge ordningen fremover. Men modsat den tilsvarende situation i 2012 har muligheden denne gang ikke – i hvert fald hidtil – affødt den store interesse blandt medlemmerne i Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse.

E3-18 side 6

Det skriver fagbladet Elektrikeren. Den digitale udgave af bladet er netop offentliggjort, og her kan man læse, at i slutningen af marts – altså cirka halvvejs i den periode, hvor man kan ansøge om den skattefrie udbetaling – havde kun 175 hævet pengene. I alt har a-kassen sendt orienterende breve til cirka 6.000 medlemmer, der opfylder kriterierne for at kunne få udbetalt pengene.

I a-kassen kommer de få udmeldelser ikke som en stor overraskelse:

– Vi har opfordret medlemmerne til at tænke sig grundigt om og vurdere for og imod og se ’tilbuddet’ både i forhold til deres jobsituation, deres generelle fremtidsudsigter og deres overordnede økonomiske situation, siger forretningsfører i a-kassen Jørgen Have Poulsen.

– Det ser ud til, at vores advarsler har virket. Men det er nok også sådan, at mange af de medlemmer, der i dag er med i ordningen, besluttede sig allerede i 2012, og den beslutning har den nye mulighed ikke ændret på, siger han.

Da det i 2012 også var muligt at hæve bidraget skattefrit, var det cirka halvdelen af de medlemmer i DEF’s a-kasse , som dengang indbetalte til efterlønsordningen, der meldte sig ud. Det samme gjorde sig gældende på landsplan.

Læs mere på side 6 i den nye udgave af Elektrikeren