Elektrikerne bidrager med faglig viden i klimaindsatsen

DEF deltager i partnerskab og leverer konkrete bidrag fra elbranchen

Elektrikerne vil bidrage konstruktivt med konkret viden i klimaindsatsen, fortæller fagbladet Elektrikeren. Dansk El-Forbund (DEF) deltager i en arbejdsgruppe under klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren, som har til opgave at finde løsninger til nedbringelse af CO2-udslip fra bygninger via energieffektiviseringer og optimeret drift.

Elektrikeren 1 2020 s. 14-15

Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber, der repræsenterer alle grene af erhvervslivet. DEF deltager i den arbejdsgruppe under klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren, der skal finde løsninger på at ’nedbringe drivhusgasudledning fra bygninger via energieffektivisering og optimeret drift’.

Det er teknisk konsulent Martin Mortensen, der repræsenterer forbundet i arbejdsgruppen. Han har på de indledende møder og gennem interviews foretaget af analysehuset Qvartz præsenteret og konkretiseret nogle af de anbefalinger til den danske klima- og energipolitik, som DEF fremlagde på en konference på Nationalmuseet i december.

Da arbejdsgruppen stadig er i fuld gang med sit arbejde, er det endnu for tidligt at sige noget om ’elektriker-aftrykket’ i de endelige anbefalinger. Men forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen er godt tilfreds med, at DEF har fået mulighed for at bidrage til løsningerne:

– Sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet og Tekniq Arbejdsgiverne er vi blandt dem, der har den største viden om energirenoveringer og -effektiviseringer. Derfor har det selvfølgelig stor betydning, at vi sidder med ved bordet i udvalgsarbejdet, så vi har mulighed for at byde ind med vores anbefalinger og forslag, siger forbundsformanden.

Læs mere i Elektrikeren nr. 1 2020.