Elektrikerne beholder efterlønnen

Kun et lille mindretal ønsker at få det indbetalte bidrag tilbage skattefrit

tabel efterløn

Siden nytår og frem til 30. juni har det været muligt at ansøge om at træde ud af efterlønsordningen og få det indbetalte efterlønsbidrag tilbage skattefrit. Men medlemmerne i Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse har i stort omfang takket nej til tilbuddet.

En opgørelse fra Danske A-kasser pr. 31. maj viser, at elektrikerne ligger i den lave ende af ja-sigerne blandt medlemsorganisationerne: 271 – svarende til fem procent – havde på det tidspunkt søgt om at få pengene udbetalt. Kun BUPL-A lå med tre procent lavere (se tabellen herover).

Siden 31. maj har lidt flere elektrikere valgt at hæve pengene. Forretningsfører i DEF’s a-kasse Jørgen Have Poulsen fortæller, at en opgørelse dags dato (26. juni) viser, at 337 – eller seks procent – har fået pengene udbetalt.

I alt blev der sendt breve til 5.337 medlemmer, for hvem spørgsmålet var aktuelt. Forbundet og a-kassen har i flere omgange – blandt andet i fagbladet Elektrikeren – orienteret om muligheden for udbetaling af bidraget og samtidig fortalt om de konsekvenser, en udmeldelse kan have.

Bag loven om udbetaling af efterlønsbidrag står partierne DF, V, LA, ALT, RV og KF. Partierne S, EL og SF stemte imod.

Med det, der tegner som det endelige resultat, bekræftes den tendens, der tegnede sig i foråret. Det er anden gang, tilmeldte til efterlønsordningen har haft mulighed for at hæve det indbetalte bidrag skattefrit. I 2012 var det i DEF’s a-kasse cirka halvdelen de medlemmer, som dengang indbetalte til efterlønsordningen, der meldte sig ud. Det samme gjorde sig gældende på landsplan.

elektrikeren skærmdump efterløn

Orientering i fagbladet Elektrikeren efterår 2017