Elektrikerne anmelder flere og flere erhvervssygdomme

Overordnet falder antallet af anmeldelser – men ikke inden for området el-installation

Mens antallet af anmeldelser af erhvervssygdomme falder generelt, stiger det blandt elektrikerne. Det viser en søgning foretaget i forbindelse Arbejdstilsynets (AT) netop udsendte årsopgørelse 2016.

bygge og anlæg tabel

Overordnet er antallet af anmeldte erhvervssygdomme faldet med otte procent fra cirka 21.600 i 2015 til cirka 20.000 i 2016. Men for elektrikerne er det omvendt: Antallet er steget med otte procent fra 2015 til 2016.

Stigning på 30 procent

Endnu værre ser det ud over lidt længere tid: I perioden 2013-2016 er antallet af anmeldte erhvervssygdomme på området ’el-installation’ steget med næsten 30 procent.

Elektrikerne kan findes inden for forskellige branchegrupper i AT’s system, men typisk findes de inden for ’færdiggørelse af byggeri’ under ’el-installation’. Og her er antallet af anmeldte erhvervssygdomme steget fra 144 i 2013 over 152 i 2014 og 173 i 2015 til 187 i 2016 – altså en stigning på 29,9 procent i perioden.

Højt på listen

Branchegruppen ’færdiggørelse af byggeri’ ligger også højt (nr. 5) på den overordnede brancheliste over anmeldelser. Den toppes suverænt af slagterierne med 219 anmeldelser pr. 10.000 beskæftigede i 2016. Færdiggørelse af byggeri har 118 anmeldelser pr. 10.000 beskæftigede.

Gruppen ’færdiggørelse af byggeri’ omfatter også elektrikernes faglige bofællesskabs-kolleger på henholdsvis maler- og vvs-områderne. Disse to grupper ligger endnu højere end elektrikerne, når det gælder antallet af anmeldelser – men malerne har generelt en faldende tendens i perioden 2013-2016, og det samme har vvs’erne haft undtagen i 2016, hvor tallet er steget markant.

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet gennem kortere eller længere tid. AT’s opgørelse viser generelt, at muskelskeletsygdomme som tidligere år udgør den største gruppe blandt anmeldte erhvervssygdomme efterfulgt af psykiske sygdomme.

Søgning

Tabellen øverst på siden viser anmeldelser inden for bygge- og anlægsområdet (klik på linket og søg under 'branchefællesskab'). Og nedenfor findes den mere specifikke opgørelse for 'færdiggørelse af byggeri' (klik på linket og søg under 'branchegruppe') samt den overordnede brancheliste fra AT's årsopgørelse. Man kan finde AT’s interaktive tabeller over anmeldte erhvervssygdomme her.

tabel færdiggørelse

AT-liste 2016