Elektrikere venter med efterlønnen

Under 15 procent af elektrikerne i El-fagets a-kasse går på efterløn som 60-årige

tabel fra AE-analyse af efterlønsalder

Færre end 15 procent af medlemmerne i EAK går på efterløn som 60-årige. Til sammenligning går omkring hver tredje af de 60-årige hos NNF og 3F på efterløn, mens de i akademikernes a-kasser ligger nede på under 5 procent.

Elektrikerne ligger altså tættere på akademikerne end på de LO-grupper, der har de mest nedslidende job. Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der har undersøgt, hvor stor del af de forskellige fag- og samfundsgrupper der går på efterløn som 60-årige. Generelt er overgangen til efterløn blandt 60-årige mere end syv gange større for arbejderklassen end for overklassen og den højere middelklasse, hedder det i konklusionerne.

Elektrikerne ligger også under gennemsnittet for faglærte. Her er tallet 17 procent. Blandt medlemmerne af Metal ligger tallet på cirka 20 procent.

Elektrikerne ligger i opgørelsen lige under teknikerne og lige over journalisterne, når det gælder andelen af 60-årige, der går på efterløn. Generelt peger AE i undersøgelsen på flere sammenhænge mellem grupper med hårdt fysisk arbejdsmiljø og andelen af medlemmer, der går på efterløn som 60-årige.