Elektrikere ramt af flere og alvorligere ulykker i 2018

En tiendedel af ulykkerne i 2018 medførte fravær på mindst en måned. Stigningen i antallet af anmeldte ulykker har stået på over en længere periode

Arbejdstilsynets tal for anmeldte arbejdsulykker i 2018 er ikke opløftende læsning for elektrikerne. I alt er der for betegnelsen ’elektrikerarbejde’ anmeldt 601 ulykker i løbet af året.

Illustration af behandling efter arbejdsulykke

Til sammenligning blev der i 2017 for samme arbejdsbetegnelse anmeldt 562 arbejdsulykker. Stigningen er på næsten syv procent.

Fravær

Ikke nok med, at antallet af anmeldte ulykker er steget – de er også blevet alvorligere. I tilsynets tabeller kan man således se, at 60 af de 601 ulykker i 2018 – ti procent – medførte fravær på mindst en måned. I 2017 var det 45 af de 562 ulykker – svarende til otte procent – der medførte fravær i mindst en måned.

Den negative udvikling ses også, når man sammenligner tallene for det kortere fravær efter en arbejdsulykke. I 2018 var det 252 af de 601 ulykker – svarende til 41,9 procent – der medførte fravær på mellem en og tre dage. I 2017 var 262 af de 562 ulykker – 46,6 procent – af denne type.

Længerevarende udvikling

Den negative udvikling er heller ikke ny, men har stået på over en årrække – dog med et mindre fald fra 2016 til 2017. Men fra 2017 til 2018 fortsatte den stigende tendens altså igen.

I 2014 blev der anmeldt 498 arbejdsulykker for stillingsbetegnelsen ’elektrikerarbejde’. Tallet steg i 2015 til 510 ulykker og i 2016 yderligere til 564. I 2017 faldt antallet så med to ulykker til 562 for så at stige igen i 2018 til 601.

Fra 2014 til 2018 er stigningen i antallet af anmeldte ulykker således på næsten 21 procent. Udviklingen kan aflæses i tabellerne herunder.

Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis de har medført uarbejdsdygtighed i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Dette sker dog langt fra altid, og tilsynet gør i forbindelse med udgivelsen af årsstatistikker altid opmærksom på denne underrapportering.

Tabel AT-anmledte arbejdsulykker 2018

Tabel AT-anmeldte arbejdsulykker 2017

Tabel AT-anmeldte arbejdsulykker 2016

Tabel AT-anmeldte arbejdsulykker 2015

Tabel AT-anmeldte arbejdsulykker 2014