Elektrikere på knæ for jobbet

Elektrikerne sidder på hug eller knæ en meget stor del af arbejdstiden. Det fremgår af ny, elektronisk visualisering af statistik

Elektrikerne er en af de grupper, der i størst omfang udfører arbejdet på hug eller på knæ. Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’, som er offentliggjort af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

på hug

Undersøgelsens hovedkonklusioner er offentliggjort tidligere, og nu er de detaljerede resultater så gjort tilgængelige. De præsenteres i en ’klik-selv-visualisering’ på hjemmesiden Arbejdsmiljø i Danmark, hvor man kan klikke sig frem til resultater for både job, branche, sektor, region samt køn og alder.

På den måde kan man finde frem til, at elektrikerne er stærkt overrepræsenterede, når det under overskriften ’belastende arbejdsstillinger’ gælder arbejde på hug eller knæ. Her er faggruppen nummer fire på listen over de mest udsatte med 69,8 procent, der har den belastning i mere end en fjerdedel af arbejdstiden.

Elektrikerne er også i top 10, når det gælder arbejde med armene løftet over skulderhøjde i mindst en fjerdedel af tiden. Her er gruppen nummer syv på listen med 54,5 procent.

Til gengæld er elektrikerne klart under gennemsnittet, når det gælder ledelsens inddragelse af medarbejdere i beslutninger vedrørende sikkerhed. Her ville mange sikkert gerne være i top ti.

armløft

inddragelse