Elektrikere melder sig ind i fagforeningen

Mulig corona-effekt: Flere svende melder sig nu ind i Dansk El-Forbund – en del kommer fra gule organisationer

Muligvis er der tale om en særlig corona-effekt: Nu er der også overskud af elektrikersvende, der melder sig ind i Dansk El-Forbund (DEF).

Medlemsstatistik 03-20

Medlemsstatistikken for marts viser, at der samlet var en nettotilgang (tilgang minus afgang) af medlemmer på 176. Det dækker over en nettotilgang af 134 lærlinge og 42 svende.

Især det sidstnævnte tal er bemærkelsesværdigt. Og sammenfaldet med, at det optræder netop i marts-statistikken, er næppe tilfældig.

Normalt er der et plus på nettoantallet af indmeldte lærlinge, mens nettotallet for svende ofte er negativt. Lærlinge registreres som nye medlemmer, når de melder sig ind, men når de senere skifter status og bliver svende, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’: Ingen tælles med to gange, og da der altid er en naturlig afgang af svende, er tallet som oftest negativt.

Når der i marts er et nettotal på plus 42 blandt svendene, betyder det, at antallet af indmeldelser af svende – som altså ikke kommer fra ’lærlingebeholdningen’ – markant overstiger den nævnte naturlige afgang.

Statistikken viser også, at tilgangen af svende fra de såkaldt gule organisationer er steget ganske bemærkelsesværdigt i marts. I ’normale’ måneder ligger tilgangen af svende, der kommer herfra, på mellem en og otte – i marts var tilgangen herfra på 26.

Specialkonsulent og tidligere næstformand i DEF Jan Jensen er ’statistikfører’ på medlemsstatistikken. Han konstaterer om marts-tallene, at der er tale om ’lidt af en udvikling’, og at ’det har vi ikke set tidligere’.