Elektrikere er stadig i risiko for ulykker

Antallet af AT-påbud afgivet i januar ligner sig selv

Hvis man tager antallet af forbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet (AT) til virksomhederne som udtryk for den ulykkesrisiko, elektrikerne oplever i det daglige arbejde, så er det nogenlunde lige så farligt at gå på arbejde i 2020, som det var i 2019 og 2018: Tallene fra årets første måned ligner de tilsvarende tal fra de forudgående år i samme måned.

AT-påbud januar 2020

I alt er der frem til den 31. januar afgivet 26 reaktioner på området elinstallation. Af disse var et af dem et forbud og 21 var strakspåbud. Alle disse 22 reaktioner kom i forbindelse med risiko for ulykker (se tabel herover).

I januar 2019 blev der afgivet 25 reaktioner. Her var der et forbund og 18 strakspåbud. 17 af de 25 reaktioner kom i forbindelse med ulykkesrisici (se tabel herunder).

De tilsvarende tal for 2018 er 41 reaktioner, hvoraf to var forbud og 31 strakspåbud. 26 af reaktionerne kom i forbindelse med risiko for ulykker.  

AT-påbud januar 19